2019 er gjennomsnittlig, uten store utbrudd av lakselus.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim
2019 er gjennomsnittlig, uten store utbrudd av lakselus.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim
2019 er gjennomsnittlig, uten store utbrudd av lakselus.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim

Lusenivåene er ikke stort verre enn tidligere år

Viktig at oppdretterne er tidlig ute med tiltak for å redusere påslag.

Organisasjonen Lusedata i Sjømat Norge melder om gjennomsnittlige lakselusnivåer for 2019 så langt.

- Vi kan ikke se det er stort mye verre i år enn foregående år med hensyn til lusenivåene. Men det ligger stort potensial i hjelpemidlene oppdretterne har for å redusere lusenivåene ytterligere, sier Ketil Rykhus, fagsjef for helse og miljø i Lusedata, til IntraFish

Han viser til biomassetallene som ble registrert for juni måned. Biomassetallene gir et mer nøyaktig innblikk i hvor mye lakselus det er i Norge. Målingene registrerer lusenivåene mot antall laks i sjøen.

Tallene gjelder året så langt, til og med juni.

Om Lusedata:

  • Lusedata er underlagt Sjømat Norge og hjelper oppdrettsnæringen ved å gjøre statistikk og veiledning om lakselus lett tilgjengelig. 
  • Lusedata deler Norge inn i tre regioner.
  • Region Nord består av Finnmark. 
  • Region Midt består av Trøndelag og Nordland. 
  • Region Vest består av Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 

Tidligere økning i nord

Der kommer det frem et det er litt høyere nivå av hunnlus enn i fjor i Region Nord, men innenfor variasjoner som er blitt observert de siste fem årene.

Sjøtemperaturene er økende i den nordlige regionen, og har vært det siden uke 15. Da var temperaturen på rundt 4 grader, og nå nærmer den seg 12. Det er gjennomsnittlig for perioden 2014 til 2018, forteller Rykhus som sitter på den ferskeste statistikken. 

- Vi ser også en økning i lusenivåer i de fastsittende og bevegelige stadiene av lusens livssyklus i nord de siste tre ukene. Økningen ser vi også i antallet voksne hunnlus. Økningen kom litt tidligere enn den gjorde i fjor.

Rykhus forklarer at det her er det viktig for oppdretterne å være tidlig nok ute med de riktige tiltakene. Lusene på de tidligere stadiene vil fortsette å vokse avhengig av sjøtemperaturen.

Kuttet topper i Midt-Norge

I Region Midt er sjøtemperaturen nå 13 grader og økende. Den siste uken har det vært en relativt kraftig økning i fastsittende lus. Det kan se ut til at nivåene flater ut nå.

Det har også vært en økning i voksne hunnlus som gjør at regionen nå ligger på nivå med fjoråret. Nivået av voksne hunnlus er fremdeles vesentlig under perioden 2014-2016.

- Det vi ser er at oppdretterne i Midt-Norge har klart å kutte de store toppene som vi har sett tidligere år så tidlig på høsten. De innser at de må iverksette tiltak raskt etter telling på lave lusenivåer. 

- Om de bruker en til to uker på å iverksette tiltak fra tidspunktet lusen telles, kan det bli meget vanskelig å holde nivåene lave over tid, sier Rykhus.

Større svingninger på Vestlandet

I Region Vest er det veldig like nivåer som i fjor, og innenfor variasjonene de siste fem årene. Her er den gjennomsnittlige sjøtemperaturene på 14 grader. Rykhus regner med en økning på én eller to grader før temperaturen begynner å synke igjen.

I vest er det ofte større svingninger i lusenivåene enn i Nord- og Midt-Norge. 

- Det kan hende at denne forskjellen har med oppdretternes tiltak å gjøre. Hadde vi vært sikrere på hva som forårsaker disse svingningene på deler av Vestlandet hadde næringen selvsagt håndtert det, men det vet vi ikke, sier Rykhus. 

Så langt er det blitt observert en økning av lus i de bevegelige og fastsittende stadiene tidligere i sommer. Etter en liten økning da, har nivåene nå stabilisert seg de siste fire ukene. 

Rykhus forteller at lusenivåene varierer mellom områdene i Region Vest.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken