Lineflåten forstyrrer haiene

Det foregår mye fiske i verden på steder som er viktige for hai.

I løpet av en måned legger lineflåten ut krokene sine i 24 prosent av områdene hvor haien svømmer, melder forskning.no. De viser til en ny studie der en gruppe på 150 forskere fra 26 land kartla bevegelsene til 1681 haier ved hjelp av GPS-sporing.

Kartleggingen skjedde mellom år 2002 og 2017. De sporet også bevegelsene til kommersielle linefiskebåter i samme periode, og så at de ofte befant seg på samme sted til samme tid.

Hver måned deler haiene rundt halvparten av farvannene sine med kommersielle fiskebåter. Blåhaien i Nord-Atlanteren var mest utsatt. Den befinner seg i samme område som kommersielle fiskebåter 76 prosent av tiden, ifølge forskerne.

Fiskebåter som bruker langliner får oftere hai på kroken enn andre. Forskerne mener dette er et problem fordi mange av haiene er regnet som sårbare eller truede arter på verdensbasis. De mener derfor flere av områdene hvor haiene oppholder seg mest, bør vernes.

( VILKÅR )
 
Del saken