SKAL BYGGE TESTANLEGG: Torbjørn Trondsen er professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø, og oppdretts-gründer. Han vil bygge lukket oppdrettsanlegg på land - i Skittenelv utenfor Tromsø. Illustrasjon: Fiskeribladet
SKAL BYGGE TESTANLEGG: Torbjørn Trondsen er professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø, og oppdretts-gründer. Han vil bygge lukket oppdrettsanlegg på land - i Skittenelv utenfor Tromsø. Illustrasjon: Fiskeribladet
SKAL BYGGE TESTANLEGG: Torbjørn Trondsen er professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø, og oppdretts-gründer. Han vil bygge lukket oppdrettsanlegg på land - i Skittenelv utenfor Tromsø. Illustrasjon: Fiskeribladet

Frykter Tromsø Aps vingling om lukkede anlegg fører til investortørke

Arbeidet med etablering av et testanlegg med teknolog for oppdrett av laks i et lukket landbasert anlegg, er forsinket, men på vei, mener professor Torbjørn Trondsen.

- Seafarm, en av Europas mest erfarne og kreative oppdrettere innenfor lukkede landbaserte anlegg, skal bistå oss i alle faser av detaljplanleggingen og oppstart av pilotanlegget i Tromsø, forteller professor og havbruks-gründer Torbjørn Trondsen. 

I fjor høst ble det kjent at SIFT-group med trioen Torbjørn Trondsen, Øyvind Jørgensen og Victor Øiestad, hadde levert inn søknad for et landbasert aqua-kulturanlegg i Tromsø, som fikk tillatelse til oppstart av Troms fylkeskommune i april i år. 

Erfaren med teknologi

Nå har SIFT Group underskrevet konsulentavtale med ett europeisk selskap, som har lang driftserfaring med den såkalte Super Intensiv Farming teknologen (SIFT), som Trondsen og hans samarbeidspartnere skal bygge testanlegg basert på. 

- De er en av fire europeiske selskaper som har bygget slike anlegg, i deres tilfelle med piggvar, og lyktes med det. Det er derfor at gründeren Adri Bouten fra SeaFarm, er en viktig partner å ha med på laget, forteller Trondsen til Fiskeribladet. 

Tromsø-basert teknologi

SIFT- konseptet ble først utviklet i Tromsø på 90-tallet, og er til nå tatt i bruk ute i Europa, med gode resultater. Tromsø-anlegget skal bli det første som tilpasser teknologen til pelagisk fisk, ifølge Trondsen. 

- Teknologien har vært ute i Europa i 10 år og fått utviklet seg til nå, og det er på tide å få den hjem igjen, konstaterer Trondsen. 

Politisk snuoperasjon skapte problemer

Avisa ITromsø meldte i juni at ordførerkandidat i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen varsler at han ville bryte med eget partiprogram, og gikk bort fra kravet om at eventuelt vekst i oppdrettsanlegg i kommunen måtte foregår i lukkede anlegg. 

- Vi kan ikke gå til valg på en teknologi som ikke er gjennomførbar, sa Wilhelmsen til avisa ITromsø i juni. 

zoomSNUDDE PARTIET: Gunnar Wilhelmsen er forretningsmann og Aps ordførerkandidat i Tromsø.
SNUDDE PARTIET: Gunnar Wilhelmsen er forretningsmann og Aps ordførerkandidat i Tromsø.

Trondsen mener den politiske snuoperasjonen til Tromsø Ap, har forsinket finansieringen. 

- Det viktigste med slike politiske vedtak, er at det vil påvirke investormiljø. Uten et viss press eller gulrot, så er det ingen grunn til at de skal ta risikoen med å plassere sine penger alternativt for å utvikle ny teknologi så lenge de tjener godt på etablert teknologi, mener Trondsen, som også er medlem i Tromsø Arbeiderparti. 

Han mener at reguleringer er viktige for kanalisering av investormidler til de miljøene som nå arbeider med utvikling og oppstart av kommersielt oppdrett i lukkede anlegg i oppdrettsnæringa.

Tror på finansiering

Trondsen tror at finansieringen vil være klar i løpet av august, for å få i gang driften i bygning som står klar rett utenfor Tromsø.

- Vi har interesse fra Innovasjon Norge, Skattefunnsmidler, og vi har investorer. Vi jobber nå med å få alt dette på plass. Vi er optimistisk og tror vi kan gå i gang med neste fase allerede i september, forteller Trondsen.

( VILKÅR )
 
Del saken