REISELEDER: Lars W. Klungreseth i Sjømatbedriftene. ArkivfotoFoto: Anders Furuset
REISELEDER: Lars W. Klungreseth i Sjømatbedriftene. ArkivfotoFoto: Anders Furuset
REISELEDER: Lars W. Klungreseth i Sjømatbedriftene. ArkivfotoFoto: Anders Furuset

Lakseoppdrettere skal lære hvordan kanadiske oppdrettere bekjemper alger

Skal få kunnskap om overvåkning av algeoppblomstring og om installasjoner som beskytter merdene mot angrep.

Interesseorganisasjonen Sjømatbedriftene tar i oktober med seg en gruppe norske lakseoppdrettere på studietur.

- Canada har mye algeproblematikk, og lang erfaring med hvordan en overvåker og forebygger algeangrep. Vi mener at norske oppdrettere kan lære mye av dem, og har derfor valgt å arrangere en tur dit, sier Lars Klungreseth til IntraFish

Han er fagsjef havbruk, industrier og eksport i bransjeorganisasjonen.

Installasjoner og prosedyrer

En gruppe på rundt 25 oppdrettere reiser til Vestkysten og skal blant annet besøke et av Mowis anlegg i Campell River. 

Der skal de blant annet se på hvilke installeringer de har for å beskytte anlegget. De skal også lære om hvordan kanadierne jobber for å redusere algeangrep og hvilke prosedyrer de har ved algeangrep. 

- Ikke godt nok forberedt i Norge

I vår ble flere oppdrettsselskap rammet ved en diger algeoppblomstring i Nordland og Troms. 

Akvaplan-niva-direktør Anton Giæver mente at Norge er like lite forberedt på algeinvasjon i dag som på 1990-tallet. 

I kjølvannet av algekatastrofen er flere kommet på banen med ideer til å hindre dette i fremtiden, blant annet et merdkonsept med nedsenkbar duk i flytekragen eller helt nedsenkbare merder

Sensorer og modeller har også blitt fremhevet som viktige. 

God interesse

I tillegg til besøket av Mowis anlegg, skal de også ha seminar og fagdag med representanter fra «Harmful Algea Monitoring Program».

- De skal orientere om hvordan de overvåker kysten for algeoppblomstring. Lokale oppdrettere vil også holde innlegg om drift og prosedyrer under fagdagen vår, sier Klungreseth.

Fagsjefen presiserer at turen ikke kun er for bransjeorganisasjonens medlemmer.

- Det første vi gjorde var at vi inviterte alle oppdretterne som ble berørt av algen i Nordland og Troms. Deretter åpnet vi for våre medlemmer, og nå går vi ut med en bred invitasjon, sier han.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken