BÆRER TUNGT: Turistfiskere ved Sørøya Havfiske AS i Breivikbotn i Hasvik fikk gode seifangster i juli. Illustrasjonsfoto: Eskild Johansen
BÆRER TUNGT: Turistfiskere ved Sørøya Havfiske AS i Breivikbotn i Hasvik fikk gode seifangster i juli. Illustrasjonsfoto: Eskild Johansen
BÆRER TUNGT: Turistfiskere ved Sørøya Havfiske AS i Breivikbotn i Hasvik fikk gode seifangster i juli. Illustrasjonsfoto: Eskild Johansen

Mangler regelverk: - Turistfiskerne kan fiske så mye de vil

Det finnes hverken regelverk til å holde fiskecamper ansvarlig, eller å nekte fritidsfiskere og turister i å fiske så mye de vil, forteller Fiskeridirektoratet og politiet.

Kilder Fiskeribladet har snakket med har navngitt tre fiskecamper i Finnmark blant verstingene i fylket, der flest fisketurister er blitt bøtelagt for smugling over grensa til Finland. 

Fiskeridirektoratet og politiet i Finnmark er likevel samstemte på at fiskecampene, med dagens regelverk, ikke kan holdes ansvarlig for smugling turistene deres blitt tatt for på grensa.

- Kan fiske så mye de vil

 Realiteten er også at fisketuristene kan fiske så mye de vil, fordi man mangler regelverk til å begrense fritidsfisket. 

Ifølge Thord Monsen, som er leder for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, er det kun begrensninger i fritidsfiske i bruk av redskap og størrelse på fisken som kan tas opp.

- Det betyr at både norske og utenlandske fritidsfiskere i prinsippet kan fiske så mye som de vil, sier Monsen til Fiskeribladet. 

zoomThord Monsen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.
Thord Monsen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Kun ulovlig med omsetning

Ifølge lovverket er det derfor kun ved ulovlig omsetning, og for store kvanta utførsel over grensa, som kan begrense fritids- og turistfisket langs kysten. Omsetning av fisk, skal kun skje gjennom salgslag, og det er da den individuelle fritidskvota på maks 2000 kilo som gjelder. 

- Til eget bruk er det per nå i prinsippet fritt frem, forteller Monsen til Fiskeribladet.

Tollvesenets bestemmelser om maks tillat utførsel av fisk er 20 kilo per uke, fisket via en registrert turistvirksomhet. Det er, ifølge Monsen, dermed ingen begrensninger utover utførsel, på hvor mye turister kan fiske.

- Det er derfor umulig, med dagens regelverk, å holde turistfiskeanleggene ansvarlig for eventuelle lovbrudd gjort av turister som frakter for mye med seg over grensa, mener Monsen.

Dagens turistfiskeregler

  • Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg hos Fiskeridirektoratet. 
  • Dette gjelder bedrifter som er momspliktige og har inntekt på turistfiske i sjø på minst 50.000 kroner i året. 
  • Virksomhetene skal også rapportere gjestenes fangster til direktoratet minst en gang i måneden. 
  • En egen forskrift om hvordan rapporteringen skal skje har vært på høring, og departementet har etter dette bestemt at rapporteringen skal gjelde for fem arter og i antall fisk som tas.
  • Enkeltmannsforetak og bedrifter som bare driver med én båt og har omsetning fra turistfiske, skal også kunne registrere seg for at fiskerne deres skal kunne ta 20 kilo fisk med ut av landet per uke. 
  • For fritidsfiske og turistfiske gjelder begrensninger på bruk av redskap og minstemål på fisken, samt at omsetning skal skje via salgslag.

Ingen vet kvantumet

Monsen forteller videre at man enda ikke har fått oversikt over hva som skal til for å føre skikkelig ressurskontroll over turistfiskenæringen.

- Etter råd fra forskere har vi valgt til å begynne med å bare kreve registreringsplikt for turistfiskeanlegg og at antall fisk som fiskes skal innrapporteres. Dette for å gjøre det så enkelt som mulig i innkjøringsfasen, forteller Monsen. 

- Hvorfor har man valgt å bare kreve fangstrapportering på antall fisk i stedet for vekt?

- Skal man kreve vekter ute på anleggene så tidlig i innkjøringsfasen, så kommer det ny problematikk opp; slik som at vektene må være godkjente og hvilke omregningsfaktorer som skal brukes, understreker Monsen.

zoomFILETERING: Turistfiskere fileterer ved Sørøya Havfiskes anlegg i Breivikbotn.
FILETERING: Turistfiskere fileterer ved Sørøya Havfiskes anlegg i Breivikbotn.

Ønsker oversikt over aktører først

Ifølge Monsen så mener forskerne som har vært med å rådgi Fiskeridirektoratet under i forstudiet, at målet først på lengre sikt bør være å få regulert turistfiskenæringen, og at det derfor i denne fasen kun skal prioriteres å få registrert antall anlegg og antall fiskere.

- Betyr ikke det at dere ikke vet hvor stort kvantum, og om det er høyere enn de 7000 tonn som er satt av i totalkvota?

- Det er for tidlig å svare på om hvor stort det faktiske uttaket fra næringa er i forhold til det som er rapportert inn til nå, gjennom Fiskeridirektoratets fangstrapportering. 

Frykter stort uttak

Monsen frykter likevel for at det er en reelle underrapportering fra næringen, spesielt også fordi ikke alle turistfiskeanlegg har latt seg frivillig registeret for å sikre innrapportering fra turistene.

- Vi tror at det faktiske uttaket er større enn det som registreres, presiserer Monsen.

- Bør det være et kvantumsbegrensning på hvor mye hver enkelt fritidsfisker kan ta opp?

- Fiskeridirektoratet har ikke tatt stilling til dette enda. Vi har igangsatt registreringsplikt over anlegg og en begynnende fangstrapportering for å få bedre oversikt over situasjonen, før vi kan gå i gang med å fastsette nye reguleringer, forklarer Monsen.

Felles- og individuell fritidskvote: 

  • Fra totalkvota ble det i år satt av 7000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2000 tonn sei til dekning av fangst innenfor fritids- og turistfiske.
  • Hver fritidsfisker kan omsette 2000 kilo via salgslagene. 

Politiet: - Frykter stort uttak

Kenneth Nilsen er seksjonsleder for fellesetterforskning i Finnmark politidistrikt og holder til i Alta. Han forteller at politiet med jevne mellomrom er på grensa for å følge opp smuglersaker, og basert på det som tas i kontroller der, så frykter han at ressursuttaket er veldig mye høyere enn det som registreres.

zoomKenneth Nilsen, seksjonsleder for fellesetterforskning i Finnmark politidistrikt.
Kenneth Nilsen, seksjonsleder for fellesetterforskning i Finnmark politidistrikt.

- Vi har fått opplysninger om at en del av aktørene langs kysten opererer på en slik måte at de er hverken registrert av skattemyndigheter eller fiskeridirektoratet, forteller han.

- Har politiet noen mulighet til å holde de lokale turistfiskeanleggene ansvarlig?

- Per i dag er det kun den som tas med for mye fisk på grensa som kan holdes ansvarlig, forteller Nilsen. 

Vekst ut av kontroll

Nilsen tror det er den raske veksten av turistfiskeindustrien har gjort at utviklingen har løpt fra regelverket. 

- I sin iver til å etablere arbeidsplasser, har man tatt en del snarveier, og så har utviklingen gått så fort at man er kommet på etterskudd. Så ligger det en utfordring i å få alle etater til å samvirke for å få kontroll på næringen, mener Nilsen.

Fiskeribladet ønsker tips: 

Har du tips om smugling, overfiske eller ulovligheter i turistfiskenæringen? 

Ta kontakt med oss på epost: redaksjonen@fiskeribladet.no eller via vår innboks på vår facebook-side

Han mener også man må tenke forebygging samtidig som at man får på plass en bedre regulering av næringen.

- Jeg vil gjøre oppmerksom på at man stjeler fra fellesskapet, når man tar med seg for mye fisk, det være seg utenlands eller innenlands. Det vil bli vanskelig å komme dette til livs, fordi man opererer i en grensegang mellom hva som er straffbart og hva som er etisk uansvarlig. Vi må informere våre gjester langs kysten at dette er fellesskapets ressurser man høster fra, avslutter Nilsen. 

( VILKÅR )
 
Del saken