Daglig leder Rolf Nordmo (t.v.) og Konrad Kvanli i Aquaculture Innovation med «filterkassetten». Foto: Mina Frøshaug
Daglig leder Rolf Nordmo (t.v.) og Konrad Kvanli i Aquaculture Innovation med «filterkassetten». Foto: Mina Frøshaug
Daglig leder Rolf Nordmo (t.v.) og Konrad Kvanli i Aquaculture Innovation med «filterkassetten». Foto: Mina Frøshaug

Her tester de ut filterteknologi i halvlukka lakseanlegg

Aquaculture Innovation vil utnytte «varmen» i overflatevannet, men uten at lusa kommer inn i merdene.

Ved Lamholmen på Toft i Brønnøy kommune utvikler forskningsselskapet Aquaculture Innovation AS et filtersystem for halvlukkede merder. 

Forsøkene utføres på 70-meters oppdrettsmerder med helt tette luseskjørt ned til 12 meter. I et samarbeid med Salsnes Filter har de utviklet en løsning med en filterkassett og et båndfilter som skal levere lusefritt vann til merden.

Varmere vann

Hypotesen er at de gunstige sjøtemperaturene i sommerhalvåret vil gi bedre vekst på laksen, uten at lusa følger med inn. 

- Det finnes lignende løsninger hos andre aktører, men da tar man ofte inn vann fra dypet for å hindre at man får lus. Vannet i dypet kan være vesentlig kaldere enn i overflaten, og det betyr at du går glipp av tilvekst. Jo lavere temperatur, desto dårligere tilvekst, sier veterinær og daglig leder Rolf Nordmo i Aquaculture Innovation til Tekfisk.

Han forteller at det også kan oppstå sår på fisk som går i kaldt vann som pumpes inn fra dypet. 

Lignende løsninger

Mowi har blant annet gjennomført forsk med konseptet Oxyshield, som forebygger påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som det tilføres oksygen. Midt-Norsk Havbruk har utviklet Midt-Norsk Ringen med stor suksess

Strømmen-røret på sin side har en elektrisk propell som drar vann fra dypet opp i øvre del av merden. Dette skal gi mer oksygen, bedre temperatur, mindre opphopning av fiskens egne avfallsstoffer og færre små organismer, som plankton, maneter og luselarver.

Aquaculture Innovation

  • Et datterselskap av Norsk Havbrukssenter. 
  • Eier Codfarm, et selskap som jobber med oppdrett av torsk.
  • Drifter tillatelsene sine sammen med oppdrettsselskapet SinkabergHansen.

Rullerende filter

Filterdukene er montert på et stort bånd, som en kassett, i en kasse. To av disse kassene er plassert på merdkanten.

- Det blir som en matte av fiberfiltduk som ruller og går. Vannet filtreres gjennom og pumpes så inn i den halvlukkede merden, sier Nordmo. 

Fornøyd så langt

20.000 laks ble satt ut i merden i april.

Systemet skal kjøre ut august, og så skal de gjøre opp status. Så settes det inn ny fisk som skal gå i merdene ut året.

- Så langt ser det bra ut. Vi har klart å holde lusetallene veldig lave, sier Nordmo. 

Her kan du høre podkast med Rolf Nordmo, som også jobber med torskeoppdrett: 

Fikk påslag

Merden vil ikke være helt tett. Vannet kommer inn fra bunn, og det kan også komme sjøsprøyt over.

- Vi hadde et påslag for fire uker siden, men det utviklet seg ikke videre og vi har ikke fått nye påslag. Det er åpenbart at systemet fungerer, sier Nordmo.

Ennå kan de ikke si om de kan se noe utslag på vekst.

- Vi har etablert en kontrollmerd hvor vi pumper inn vann fra dypet. Hvor stor forskjellen blir når det gjelder tilvekst, vil vi få svar på når fisken slaktes i slutten av august.

Åpne merder også bra

De ser ikke bare på lus, men også oksygen og strømforhold i merden.

- Hvis dette fungerer, ligger det en mulighet for kommersialisering av teknologien med en kombinasjon av duk og filter.

Nordmo mener denne teknologien kan være et godt supplement i oppdrettsnæringen. Det kan kanskje også være med å åpne for vekst i områder som i dag ansees som lite egnet for oppdrett på grunn av luseproblemer.

 - Men vi må ikke glemme det faktum at oppdrett i åpne merder langs norskekysten har vært en suksess og vil være det i fremtiden. Vi må ikke glemme at Norge har et naturgitt konkurransefortrinn for matproduksjon i sjø, sier han og legger til at han mener debatten om å få all laks over i lukkede systemer er på ville veier. 

Mulig avslutning til nyttår

I åtte år har de hatt en forskningstillatelse, men den utløp i mars i år. Selskapet har søkt om å forlenge tillatelsen i nye fem år for å utvikle teknologien videre, denne gang i kombinasjon med oppsamling og filtrering av slam. 

De har fått avslag fra Fiskeridirektoratet, og Aquaculture Innovation har inne en klage på dette. 

I mellomtiden driver de videre på en visningstillatelse ved Norsk Havbrukssenter på Toft. 

- Vi fortsetter med dette prosjektet ut året, men vil avslutte dersom vi ikke får fornyet forskningstillatelsen. Da vil vi nok konsentrere oss om andre forskningsprosjekter, sier Nordmo.

( VILKÅR )
 
Del saken