GLAD NYHET: Stor glede over flott makrell og sild fanget sørvest av Bjørnøya. Fra venstre: Tord Speerstra Østervold (Vendla), Karen Gjertsen (HI), Valantine Anthonypillai (HI) og Alf Ove Østervold (Vendla).Foto: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.
GLAD NYHET: Stor glede over flott makrell og sild fanget sørvest av Bjørnøya. Fra venstre: Tord Speerstra Østervold (Vendla), Karen Gjertsen (HI), Valantine Anthonypillai (HI) og Alf Ove Østervold (Vendla).Foto: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.
GLAD NYHET: Stor glede over flott makrell og sild fanget sørvest av Bjørnøya. Fra venstre: Tord Speerstra Østervold (Vendla), Karen Gjertsen (HI), Valantine Anthonypillai (HI) og Alf Ove Østervold (Vendla).Foto: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.

Makrell og NVG-sild gleder på forskningstoktet

Store makrellfangster ved Jan Mayen, lite på norskekysten. NVG-silda i nordlige Norskehavet sommerstid. Kolmula i spredte og mindre konsentrasjoner.

Det er hovedbudskapet fra internasjonale toktkoordinator og toktleder på Vendla, Leif Nøttestad, underveis i det store makrell- økosymstemtoktet hvor tre norske fartøy deltar blant til sammen med til sammen seks fartøy fra fem land i fem uker.

Eros er leid inn i år på vegne av Grønlandske myndigheter, og befinner seg nå i området Irmingerhavet og Danmarkstredet. Kings Bay er i området rett nord/nordvest av Jan Mayen, mens Vendla er i området vest/sørvest av Bjørnøya.

Fartøyet Ceton har kartlagt Nordsjøen for makrell, sild og andre arter, Finnur Fridi ferdig med å kartlegge færøyske farvann og tilstøtende havområder. Det islandske forskningsfartøyet Arni Fridriksson er akkurat ferdig med å kartlegge islandske og omliggende områder.

Her er detaljene i en toktrapport lagd av Nøttestad tirsdag formiddag:

Mye makrell i nordvest

«Det blir nå tatt rekordstore fangster av makrell i de nordlige og nordvestlige områdene av utbredelsesområdet, og da spesielt i Jan Mayen sonen med Kings Bay og Vendla. Det lite makrell i de nordøstlige områdene. Dette gjelder både langs kysten i nord fra Nordland til Finnmark, og i mer åpne havområder mellom det nordøstlige Norskehavet og det vestlige Barentshavet. Vi har stort sett etablert null-linjen (hvor det ikke er mer makrell) langs kysten i nord og inn mot Barentshavet. Den siste uken av toktet vil avgjøre hvor langt nordvest og nord vi må seile med Kings Bay og Vendla før vi etablerer null-linjene i ulike himmelretninger for makrell.»

zoomPOSITIVT: Makrell og NVG-sild viser seg fram på toktet med større forekomster enn på lenge.
POSITIVT: Makrell og NVG-sild viser seg fram på toktet med større forekomster enn på lenge.

Silda tilbake i nordlige Norskehavet

«Det som er en gledelig og positiv utvikling er at norsk vårgytende sild er tilbake i de åpne havområdene i det nordlige Norskehavet om sommeren etter mange års fravær. Foreløpige resultater viser at både 2013- og 2016- årsklassene blir fanget i flere trålhal med Multpelt trålen. Vi har også hatt og fremdeles har brukbare akustiske registreringer på sonarene og ekkolodd ved 74°N av nvg-sild om bord på Vendla. Det blir spennende å følge utviklingen nå den siste uka av toktet før toktavslutning og anløp Tromsø den 6 august.»

Kolmule i mindre konsentrasjoner

«Det overordnede bildet foreløpig er at kolmula finnes i spredte og mindre konsentrasjoner over de fleste områdene dypere enn om lag 300 m bunndyp, basert på de foreløpige akustiske registreringene og trålprøvene tatt om bord Kings Bay og Vendla. Kolmula blir større og større jo lenger nord vi kartlegger.»

zoomKOLMULE: Stor kolmule fanget på 300 meter dyp sørvest av Bjørnøya
KOLMULE: Stor kolmule fanget på 300 meter dyp sørvest av Bjørnøya

En god del sjøpattedyr

«Vi har observert mye sjøpattedyr så langt under andre del av toktet, spesielt om bord på Vendla. Vi har sett en del flokker med spekkhoggere som jakter på makrellstimer, og da i hovedsak om natten. Små grupper og enkeltindivider med knølhval og finnhval i tillegg til kvitnosdelfiner beiter på krillstimer og sildestimer i de øverste 10-50 meterne av vannsøylen, mens vågehval ser ut til å jakte mest på sildestimer i områdene vi har kartlagt fram til nå. Videre har vi også så langt observert noen spermhval og grindhval.»

Gode vær og vindforhold

«Det er stabile og stort sett veldig fine forhold for forskning på havet med lite vind i områdene hvor Kings Bay og Vendla befinner seg. Dette fører til høy kvalitet på de akustiske registreringene og god gjennomføring av overflatetrålingen og tråling på registrering av sild og kolmule.

Vi må vente til etter toktet på grunn av veiing av planktonprøvene og kvalitetssikring av CTD dataene før vi får en god oversikt over planktonkonsentrasjonene og temperaturforholdene i de ulike hav- og kystområdene.»

zoomTOKTET: Et område på tre millioner kvadratkilometer i Nordøstatlanteren blir dekket av seks fartøy.
TOKTET: Et område på tre millioner kvadratkilometer i Nordøstatlanteren blir dekket av seks fartøy.
( VILKÅR )
 
Del saken