I disse bassengene tester Niva-forskerne miljøpåvirkninger på økosystemnivå.Foto: Norsk institutt for vannforskning
I disse bassengene tester Niva-forskerne miljøpåvirkninger på økosystemnivå.Foto: Norsk institutt for vannforskning
I disse bassengene tester Niva-forskerne miljøpåvirkninger på økosystemnivå.Foto: Norsk institutt for vannforskning

Mye leppefisk gir mer av uønskede alger

Kunstige økosystemer øker kunnskapen om endringer i kystmiljø.

Høy forekomst av leppefisk fører til en klar økning av kortlevde, uønskede trådalger som gror over mer langtlevende forekomster av tang, skriver Norsk institutt for vannforskning (Niva) i en pressemelding. 

Dette har de funnet ut gjennom forsøk i store bassenger med kunstige økosystemer. 

Flere faktorer

På Sørlandet og Vestlandet har tang, tare og ålegress blitt overgrodd og utkonkurrert av trådformede alger. Foreløpige undersøkelser har pekt på høyere temperatur og økt tilførsler av næringssalter som de sannsynligvis viktigste årsakene til disse dramatiske endringene, står det i meldingen. 

Niva peker på flere faktorer som medvirker til den negative utviklingen i en utredning til Miljødirektoratet. 

Beiter ned snegl og krepsdyr

Fra andre land har man påvist at når det blir færre topp-predatorer, som torsk eller andre store fisk, kan mindre predatorer, slik som leppefisk, blomstre opp og påvirke kystøkosystemer. Da kan merkbare endringer oppstå.

- Mekanismen er at disse mindre predatorene beiter ned små snegl og krepsdyr som normalt holder trådalgene i sjakk, sier marinbiolog Hartvig Christie i meldingen. 

Nytt eksperiment

Både leppefisk og krabber spiser de små dyrene som skal holde trådalgene unna, men ytterligere analyser vil si mer om denne sammenhengen. I og med at sommeren 2018 var veldig tørr og varm, vil eksperimentet gjentas nå i 2019.

Det er imidlertid grunn til å tro at leppefiskbestanden reduseres på grunn av et intensivt fiske etter artene til avlusing i oppdrettsanlegg. 

( VILKÅR )
 
Del saken