FORSØK: Havforskningsinstituttet gjør forsøk med krepsespalte i sorteringsrist i rekefisket. Fiskarlaget mener det tar for lang tid å vente på avgjørelse i denne saken for rekefiskere i Rogaland.Foto: Liz B. Kolstad Kvalvik/Havforskningsinstituttet
FORSØK: Havforskningsinstituttet gjør forsøk med krepsespalte i sorteringsrist i rekefisket. Fiskarlaget mener det tar for lang tid å vente på avgjørelse i denne saken for rekefiskere i Rogaland.Foto: Liz B. Kolstad Kvalvik/Havforskningsinstituttet
FORSØK: Havforskningsinstituttet gjør forsøk med krepsespalte i sorteringsrist i rekefisket. Fiskarlaget mener det tar for lang tid å vente på avgjørelse i denne saken for rekefiskere i Rogaland.Foto: Liz B. Kolstad Kvalvik/Havforskningsinstituttet

Rekerist: - Fiskeridirektoratet er rigid i denne saken, sier Fiskarlaget

Fiskarlaget var ikke klar over at det var så problematisk med rekerist for den minste flåten på Rogalandskysten. - Først da det ble akutt, begynte vi å jobbe med det, sier Jan Birger Jørgensen i Fiskarlaget.

Han synes Fiskeridirektoratet har opptrådt svært rigid i denne saken. 

- Dette gjelder fiskere som har holdt på med dette hele livet. Det er tragisk at må gi opp fordi myndighetene er så stivbeint. De som ringer oss har lagt seg til kai. De gir opp rett og slett.

zoomJan Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag. 
Jan Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag. 

Spesiell situasjon

- I en så spesiell situasjon må de være litt fleksible. Små båter på kysten av Rogaland får ikke utføre fisket sitt. Det ville ikke vært noen fare hverken for bestand eller noe annet om de fikk et unntak, sier han.

Fiskarlaget begynte å ta tak i saken i mai, da håndhevelsen startet. 

- Etter det har vi hatt flere runder med direktoratet både formelt og uformelt uten at har nådd gjennom.

Fiskarlaget støttet innføringen av rista innenfor 4 mila da den ble innført langs hele kysten fordi den var viktig for miljøsertifikatet.

Men Jørgensen er ikke enig med Ulland i å jobbe for et generelt unntak.

- Da får vi ikke MSC- sertifisering.

zoomHavforskningsinstituttet gjør forsøk med krepsespalte i sorteringsrist i rekefisket.
Havforskningsinstituttet gjør forsøk med krepsespalte i sorteringsrist i rekefisket.

Lik behandling

Fiskarlaget var ikke så involvert i unntaket for å bruke rist i Oslofjorden. Men når det er er etablert, bør det være samme behandling for andre deler av kysten. 

- Kjøper skal ha mer en reker. Hvis båtene ikke få den fangstmengde som skal til for å forsyne kundene, bør de få samme unntak fra å bruke rist. 

De har også påpekt at små båter med relativt liten maskinkraft har problemer med å få rist til å fungere.

Vurderer tiltak

Jørgensen synes ikke tilbudet om å søke unntak inntil 14 dager er godt nok. 

- Det er en hel prosedyre å dokumentere og klart veldig tungvint.

Å vente på at rapporten fra Havforskningsinstituttet skal være klar, er heller ikke et godt alternativ fordi det vil ta for lang tid. Derfor vil Fiskarlaget vurdere på nytt hvilke tiltak de kan gjøre.

Direktoratet har vist til hva at påbudet ble innført allerede for snart 30 år siden, nord for 62 graden, uten at det ble gitt noen unntak. Jørgensen minner om at det førte til at mange rekefartøy forsvant for godt, og frykter det samme vil skje i Rogaland. 

- Jeg skjønner godt at fiskerne er frustrert. Vi hadde et visst håp om at departementet ville se på saken med velvilje, men nå må vi vurder hva skal gjøre videre.

Fiskeridirektoratet ønsker ikke å kommentere saken og viser til at svar er oversendt Fiskeridepartementet.

( VILKÅR )
 
Del saken