FORTØYD BÅTEN: Det har ikke blitt mange turer med «Waagøy» i sommer på rekefisker Jon Kristian Dale, fra Karmøy i Rogaland. Foto: Privat
FORTØYD BÅTEN: Det har ikke blitt mange turer med «Waagøy» i sommer på rekefisker Jon Kristian Dale, fra Karmøy i Rogaland. Foto: Privat
FORTØYD BÅTEN: Det har ikke blitt mange turer med «Waagøy» i sommer på rekefisker Jon Kristian Dale, fra Karmøy i Rogaland. Foto: Privat

Rekefisker tvinges i land midt i toppsesongen

Det er høysesong for rekesalg, men Jon Kristian Dale har knapt vært ute på sjøen i sommer. - Jeg har prøvd et par ganger, men jeg får bare noen få kilo. Reka forsvinner ut med risten.

Etter påbudet om rekerist innenfor 4 nautiske mil ble innført, er det umulig for ham å drive yrkesfiske.

Tror oss ikke

Allerede på nyåret tok han opp problemstillingen med Fiskeridirektoratet, men har ennå ikke fått svar. 

- Det er som om de ikke tror oss. Vi får beskjed om at vi kan bruke rist på et felt, men ikke på et annet. Du kan ikke bruke den på et felt og så ta den av på et annet. Vi driver enmanns-sjarker. Men å bruke rist, er ikke som å ta på seg en bluse, sier Dale.

Full forståelse

Maja Brix, seniorrådgiver ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet sier direktoratet har stor forståelse for fiskernes utfordringer.

- Vi gjør det vi kan, men det er utfordrende problemstillinger. Vi venter på en forskningsrapport fra Havforskningsinstituttet om krepseåpning i rekerist og vil invitere til dialogmøte når den er klar.

Fiskerne i Rogaland reagerer på at fiskere i Oslofjorden har fått unntak fra rekerist for å ivareta kaisalget. Problemstillingen i Rogaland er lik. Fiskerne mister verdifull bifangst, inkludert de største rekene, noe som går hardt ut over økonomien. Men i Rogaland får de ikke unntak.

Departementet svarer

Fiskarlaget og Norges Kystfiskarlag har tatt opp problemstillingen med direktoratet. De ber om at fiskerne som driver med kaisalg i Rogaland, får samme unntak fra å bruke rekerist, som fiskerne i Oslofjorden.

- Jeg kan ikke svare mer inngående på dette. Vi har svart på brev fra Fiskarlaget. Saken ligger nå ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet etter at Fiskarlaget har tatt kontakt med dem, sier Brix.

I Fiskeridepartementet får vi til svar at de som jobber med saken er på ferie. Men departementet har svart skriftlig på brev fra Fiskarlaget. De skriver blant annet at:

 «Påbudet om sorteringsrist er også et viktig tiltak i lys av den dårlige rekrutteringen av kysttorsk og nordsjøtorsk i det aktuelle området. På denne bakgrunn finner vi ikke at det foreligger særskilte næringshensyn i sør som bør veie tyngre enn hensynet til bærekraftige bestander.» 

LAST NED FILInformasjon fra departementet om ristpåbud

Vanskelige hensyn

Brix sier videre at dersom fiskerne mister inntektsgrunnlaget sitt, må de søke å få inntekt ved annet fiske.

- Men hva om de ikke har andre kvoter?

- Det er viktig å tenke på at vi har en fisk å ta vare på i sjøen. I akkurat dette tilfellet er det all torsk både på Sør- og Vestlandet, ikke bare kysttorsk, det står dårlig til med og som vi må ta hensyn til. På den ene siden er det hensynet til fiskerne. Det er utrolig krevende, sier Brix.

Dale viser til at båtene er spesiallaget for å tråle reker. Han har ikke noe annet å fiske på. 

- Det er ikke bare å legge om til et annet fiskeri, sier han. Det skulle tatt seg ut om staten bestemte sånne ting på landindustrien, at de bare måtte begynne å produsere noe annet.

Arrogant

Han mener fiskerne i Oslofjorden og i Rogaland har samme problemstilling. Bortsett fra at kysttorsken er fredet i Oslofjorden. Torsken i Nordsjøen er ikke fredet.

- Vi er 7-8 båter som driver på akkurat samme måte som i Oslofjorden. Jeg er enig i at vi skal tenkte på kysttorsken, men da må vi kanskje også tenke på fritidsfiskere. 

Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet fisket turister og fritidsfiskere 1,378.419 stykk hvitfisk i 2018. 

- Nord for Stadt kan en fritidsfisker fiske 2000 kilo. Sør for 62 graden kan de fiske 1000 kilo.  De burde tenkt litt i andre baner og heller begrenset dette fisket, hvis kysttorskvernet er så viktig. Kystfiskere lever av å fiske. Fritidsfiskere og turister leve av andre yrker, sier Dale.

( VILKÅR )
 
Del saken