Også lenger nord i Østersjøen har det vært problemer. Her er et dykkerteam på vei ut for å ta prøver sør for Stockholm for noen år siden. Foto: Hampus Lundgren, DN
Også lenger nord i Østersjøen har det vært problemer. Her er et dykkerteam på vei ut for å ta prøver sør for Stockholm for noen år siden. Foto: Hampus Lundgren, DN
Også lenger nord i Østersjøen har det vært problemer. Her er et dykkerteam på vei ut for å ta prøver sør for Stockholm for noen år siden. Foto: Hampus Lundgren, DN

Nødstopp for torskefisket sør i Østersjøen

Trusselen mot torskebestanden i Østersjøen er så stor at EU-kommisjonen nå forbyr kommersielt fiske.

Forbudet trådte i kraft onsdag denne uken, melder den svenske hav- og vannmyndigheten. Det vil gjelde ut året, og er et akuttiltak for å beskytte den østre torskebestanden i Østersjøen. 

Det er første gang EU-kommisjonen vedtar et slikt tiltak for en art i dette havet. 

Torskebestanden er redusert på grunn av endret vanntemperatur, reduserte saltinnhold, mangel på oksygen og parasittangrep, skriver SVT.

Null-råd for neste år

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) kom med sitt kvoteråd for torsken i Østersjøen i slutten av mai i år. Ved dette rådet er det brukt en ny metode, og ICES anser bestandssituasjonen som svært alvorlig. Dermed anbefalte de ikke at det skulle fiskes på den østlige torskebestanden i 2020. 

EU-kommisjonen mener imidlertid at det er nødvendig med nødtiltak allerede i år. 

Reduserte kvoter

Ifølge intrafish.com har totalkvoten for den østre torskebestanden gått ned hvert år siden 2014. I år er den på 24.112 tonn. Fiskerne har så langt i året landet 21 prosent av kvoten. 

I midten av oktober settes neste års fiskekvoter i EU, inkludert Østersjøen. 

Også torskebestanden i Nordsjøen er i dårlig forfatning. Kvoterådene for denne torsken er kraftig redusert de siste årene

Noen unntak

For svenske farvann gjelder forbudet fra Falsterbo i vest til Kalmar i øst. Det vil være noen unntak for kystnært småskala fiskeri. Kystfiskere som bruker passive redskap får lande inntil 10 prosent av den totale vekten av fangsten. 

Havs- och vattenmyndigheten skriver i meldingen at det er begrenset hva yrkesfiskere kan få i kompensasjon. Det svenske næringsdepartementet skal gå gjennom regelverket på dette. 

Yrkesfiskere som utilsiktet får torsk som bifangst i andre fiskere, får lande fangsten dersom de har fisket etter pelagiske arter og har brukt redskap med en maskevidde på maks 45 millimeter. 

Fritidsfisket påvirkes ikke av forbudet.

( VILKÅR )
 
Del saken