Snart kan det være at gjødselet som spres på enger i Norge inneholder restene av fiskeslam. Foto: Nina Iren Ugelvik/Landbruk Nordvest
Snart kan det være at gjødselet som spres på enger i Norge inneholder restene av fiskeslam. Foto: Nina Iren Ugelvik/Landbruk Nordvest
Snart kan det være at gjødselet som spres på enger i Norge inneholder restene av fiskeslam. Foto: Nina Iren Ugelvik/Landbruk Nordvest

Bønder skal teste ut fiskeslam på engene sine

Kumøkk og fiskeslam skal komme til nytte sammen.

Landbruk Nordvest ønsker å starte et forprosjekt for å teste ut en blanding av husdyrgjødsel og fiskeslam på norske enger, der de utnytter rester av gjødsel og slam fra biogassproduksjon.

- Antakelig er det en god miks, både i biogassproduksjonen og som eng-gjødsel, sier Jon Geirmund Lied, avdelingsleder i Landbruk Nordvest, en rådgivningsorganisasjon for landbruket. 

Flyktig nitrogen

Fiskeslammet inneholder nemlig mer nitrogen enn vanlig husdyrgjødsel. Men på den annen side er nitrogenet i slammet mer «flyktig». Dersom de får det til, kan det bety reduserte kostnader til annen gjødsel for bøndene.

- Vi må være bevisste på teknologien for å unngå at nitrogenet fordamper for å si det enkelt, sier Lied. 

Foreløpig er ikke prosjektet fullfinansiert. Landbruk Nordvest har fått avslag om penger fra Landbruksdirektoratet, men har ennå litt tid på seg. Det er først i vårsesongen 2020 de ser for seg å starte testene.

- Vi vurderer nå andre mulige finansieringskilder, sier Lied. 

Tungmetaller og veksteffekt

Det viktigste blir å avklare om det går an å få et produkt som er egna for norske bønder.

De skal teste hvor godt gresset vokser samt om hvor mye tungmetall som kommer i jorda og gresset. De skal også se på om blant annet hygienisk kvalitet på biorestene er et problem.

- Hvor mye vet dere om fiskeslam som gjødsel i dag? 

- Vi vet relativt lite når det gjelder gjødsling på gress. Det er gjennomført gjødsling som karforsøk med slam fra oppdrettsnæringen på korn. Der var vel resultatene både og, sier Lied. 

zoomGeirmund Lied, avdelingsleder i Landbruk Nordvest.
Geirmund Lied, avdelingsleder i Landbruk Nordvest.

Rotsystem kan hjelpe

Han tror at situasjonen vil være en annen for gress. 

- Gress har allerede et rotsystem når man gjødsler på våren, som kan ta imot og utnytte næringen. Kornet må spire og utvikle rotsystem. 

Hypotesen deres er at gresset kan ta bedre vare på det flyktige nitrogenet i oppdrettsslammet. 

- Vi får både sirkulasjonsøkonomi og så er det bedre for klimaet fordi vi klarer å binde nitrogen i jorda, sier Lied. 

Kilowatt først

Det er Norsk institutt for bioøkonomi som har forsket på fiskeslam og korn. De kom frem til at tørket avføring og fôrrester fra fisk fungerer bedre enn det som er igjen etter biogassproduksjonen. 

Likevel vil Landbruk Nordvest teste disse restene etter gassproduksjon. 

- Vi ønsker at det produseres biogass før det brukes som næringssalt. Hver kilowatt vi kan bruke av fornybar energi, er kjempebra, sier Lied. 

Rester fra biogass

Slamrestene får de fra biogassproduksjonen til Cermaq i Steigen. På Tingvoll produserer Norsøk biogass av kugjødsel.

Planen er å blande disse restene sammen og spre dem på enger i ytre Romsdal og på eng-areal i Nordland. Det er ikke bestemt akkurat hvor testene skal foregå, men Sortland eller Andøya er aktuelle steder.

Kort vei på kysten

Landbruk Nordvest skal gjennomføre forsøkene sammen med søsterorganisasjonen Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge.

- Gressproduksjon og oppdrettsaktivitet er interessant for hele kysten, fra Sørlandet til Finnmark. Kort vei til å utnytte bioresten vil være en fordel, sier Lied. 

( VILKÅR )
 
Del saken