MINDRE: Forskerne sitter igjen med samme inntrykk som fiskerne - det er mindre makrell å se langs kysten i nord.Foto: Leif Nøttestad, HI
MINDRE: Forskerne sitter igjen med samme inntrykk som fiskerne - det er mindre makrell å se langs kysten i nord.Foto: Leif Nøttestad, HI
MINDRE: Forskerne sitter igjen med samme inntrykk som fiskerne - det er mindre makrell å se langs kysten i nord.Foto: Leif Nøttestad, HI

Makrellen står mer samlet - men forskerne finner mindre av den langs kysten

- Situasjonen ved kysten var bedre i fjor, fastslår toktleder på «Vendla», Sindre Vatnehol. Og fremdeles finner forskerne lite makrell i Vestfjorden.

«Vendla» har lagt til kai i Bodø, og toktleder Sindre Vatnehol mønstrer av, mens kollega Leif Nøttestad overtar stafettpinnen når fartøyet går ut igjen på flere makrellmengdemålingsturer.

Da Fiskeribladet snakket med Vatnehol forrige uke kunne han fortelle om små mengder makrell i Vestfjord-området. Siden den gang har de unnagjort tre nye trålprøver, der den nordligste ga mest makrell, men fremdeles i relativt beskjedne mengder.

zoom«Vendla» til kai i Bergen før årets makrelltokt.
«Vendla» til kai i Bergen før årets makrelltokt.

Var forberedt på nedgang

- Situasjonen ved kysten var bedre i fjor. I år hadde vi på forhånd fått signaler om nedgang fra fiskere i området, så vi var forberedt på at våre prøver ville vise det samme, sier Vatnehol i dag.

Han befinner seg fremdeles om bord på fartøyet, men har bare timer igjen før han går på ferie.

Selv om dataene ikke er analysert enda, og man derfor avventer en bekreftet bestandskonklusjon, synes makrellmengden å ta seg betydelig opp utenfor eggakanten.

- Men hvor mye, må vi komme tilbake til etter at dataene er ferdiganalysert, sier han.

zoomToktlederne på «Vednla», Leif Nøttestad (t.v.) og Sindre Vatnehol.
Toktlederne på «Vednla», Leif Nøttestad (t.v.) og Sindre Vatnehol.

Mer samlet

At det synes å være færre makrell ved kysten sammenlignet med fjoråret, er det likevel lite «oppsiktsvekkende» toktteamet har avdekket. Makrellutbredelsen synes å være slik forskerne hadde forventet.

- Om det er noe å påpeke, må det være at makrellen synes å stå mer samlet i år, sier Vatnehol.

Makrellen er hovedfokus på toktet, men de samler også i data på sild, kolmule og hval. Til sammen deltar seks fartøyer, over et område som er nesten 3,5 millioner kvadratkilometer stort.

Målet er å etablere årets bestandsindeks for makrell, inkludert utbredelse og vandring. Bestandsindeksen sier noe om endringer fra år til år, og går inn i beregningen som ligger til grunn for rådene bak neste års kvoter.

Det andre norske fartøyet som deltar på toktet, «Kings Bay», har vært i Tromsø for mannskapsbytte.

( VILKÅR )
 
Del saken