Forskere ved Havforskningsinstituttet undersøker hva som påvirker torsken i Nordsjøen. Nå er de bedt om å komme med forslag til tiltak. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet
Forskere ved Havforskningsinstituttet undersøker hva som påvirker torsken i Nordsjøen. Nå er de bedt om å komme med forslag til tiltak. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet
Forskere ved Havforskningsinstituttet undersøker hva som påvirker torsken i Nordsjøen. Nå er de bedt om å komme med forslag til tiltak. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet

Myndighetene vil bedre tilstanden for torsken i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet og havforskere skal se på hva som kan gjøres.

Torskebestanden i Nordsjøen er i dårlig forfatning, og kvoterådene er blitt kraftig redusert de siste årene

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet bedt Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet om å komme med forslag til tiltak. 

Fiskeri og klima

- Det står ikke så fryktelig godt til med torsken noe sted i Nordsjøen, men den sterkeste nedgangen har vært lengst sør, utenfor norsk sone. Norske tiltak må sees i sammenheng med det, sier forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet til Tekfisk. 

Årsakene til nedgangen har både med fiske og klimaendringer å gjøre, opplyser han. Varmere hav er ingen fordel for torsken i Nordsjøen, og dette er trolig årsaken til at den største nedgangen er kommet i sør. 

I forrige uke innførte EU-kommisjonen stopp i torskefisket sør i Østersjøen, et akuttiltak for å beskytte den østre torskebestanden. 

Trenger forvaltningsplan

Direktoratet og havforskerne skal sette i gang med arbeidet etter sommerferien. 

Tiltak som kan være aktuelle, er å redusere utkast og få ned bifangsten av torsk i andre fiskerier. Men dette er ikke noe stort problem i det norske torskefisket i Nordsjøen.

- Det er ikke krystallklart for meg hvilke tiltak som er aktuelle i norsk sone, annet enn å redusere fisket, sier Bogstad. 

Når det gjelder felles tiltak, er ikke Norge og EU enige om en forvaltningsplan for Nordsjøen. Bogstad mener at det ville vært en fordel om det kom på plass.

zoomForsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet.
Forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet.

Få mulige tiltak

- Er det så mange tiltak å sette inn når høyere havtemperatur er årsaken? 

- Det er jo ikke det. Da må en bare fiske mer forsiktig, svarer Bogstad. 

Forskerne har tidligere funnet ut at varmere hav er kritisk for torskebestanden i Nordsjøen, blant annet fordi kvaliteten på eggene blir dårligere. Temperaturøkningen kan også gå ut over mattilgangen for torskeyngelen. 

- En av forskningsoppgavene er å sortere ut hvor direkte eller indirekte effektene av varmere hav er. 

Feil retning

Bogstad forteller at også forskerne er bekymret for torsken i Nordsjøen.

- Det er lenge siden vi har hatt en god årsklasse. Gytebestanden har riktig nok vært lav, men ikke så lav at det skulle være umulig å få en brukbar årsklasse, sier han.

En annen bekymring er at det har vært en periode med redusert fiskepress. Nå ser det ut til å være på vei opp igjen.

- Det er jo ikke gunstig. For et par år siden begynte man å få opp gytebestanden opp igjen, men nå ser det ut til at ting går i feil retning, sier Bogstad.

Overvurdert bestand

Han forteller at landene rundt Nordsjøen stort sett har holdt seg omtrent på totalkvoten.

- Men det kommer an på hvor gode bestandsvurderingene har vært. Det vi tror nå om gytebestanden i 2015, er adskillig lavere enn vi trodde i 2015. Det ser ut til at man har overvurdert bestanden.

Vanskelig å skjære gjennom

Forskeren mener det er viktig at landene rundt Nordsjøen samarbeider om all fiskeriforvaltning i området. 

I perioden 2001-2007 ga forskerne null-råd. Disse ble ikke fulgt, opplyser Bogstad. 

- At det er mange land, og et blandingsfiske med mange arter, er nok litt av grunnen til at det har vist seg vanskelig å skjære gjennom og ta riktige grep for bestanden. 

Før EU-forhandlingene

Departementet ber om tiltak både på kort og lang sikt, og forslag til hva Norge kan gjøre alene og hva de kan gjøre sammen med EU.

De ønsker tiltak som kan beskytte ung torsk og gytefelt, i tillegg til tiltak knyttet til fiskeriene dersom det er relevant.

De har bedt om en første tilbakemelding med oversikt over mulige tiltak innen 6. september i år, for å kunne vurdere dem i god tid før forhandlingene med EU. 

Det har ikke lyktes Tekfisk å få en kommentar fra Nærings- og fiskeridepartementet på grunn av ferieavvikling. 

( VILKÅR )
 
Del saken