FOR TRANG: Leder i Storekrosnes Fiskarlag, Arnt Ring, sier at havna på Storekorsnes blir for trang for fiskerne. Den nye moloen i bakgrunnen.Foto: Agnar Berg
FOR TRANG: Leder i Storekrosnes Fiskarlag, Arnt Ring, sier at havna på Storekorsnes blir for trang for fiskerne. Den nye moloen i bakgrunnen.Foto: Agnar Berg
FOR TRANG: Leder i Storekrosnes Fiskarlag, Arnt Ring, sier at havna på Storekorsnes blir for trang for fiskerne. Den nye moloen i bakgrunnen.Foto: Agnar Berg

Fiskerne er misfornøyd med Altas nye fiskerihavn: - Blir for trangt for sjarkene

I september kan den nye fiskerihavna på Storekorsnes i Alta tas i bruk. Fiskerne er imidlertid misfornøyd både med utbyggingsprosessen og hvordan sluttresultatet blir.

Det sier leder i Storekorsnes Fiskarlag, Arnt Ring, til Fiskeribladet.

- Det blir for trangt for oss med sjarker. Vi kan ikke bruke havna om vinteren når det er litt vind, sier Ring. 

Ny molo

Ring sier at mye av problemet ligger i at fiskerne ikke har fått være med å planlegge den «nye» havna. 

Noen ny havn er imidlertid ikke fiskerihavna på Storekorsnes. Det har vært fiskerihavn på stedet i mange generasjoner. Men ved flere anledninger har moloen som skjermer havneområdet blitt skadet.

zoomSTØRRE INNFLYTELSE: Leder i Storekorsnes Fiskarlag, Arnt Ring, ser på plantegningene av den nye havna. Ring mener fiskerne skulle hatt større innflytelse på utformingen av havna.
STØRRE INNFLYTELSE: Leder i Storekorsnes Fiskarlag, Arnt Ring, ser på plantegningene av den nye havna. Ring mener fiskerne skulle hatt større innflytelse på utformingen av havna.

Det er i forbindelse med bygging av ny molo at det også gjøres vesentlige grep inne i havneområdet.

Status som fiskerihavn

Moloen raste ut i desember 2017. Men det er altså ikke første gang moloen er blitt ødelagt.

Derfor ble i 2016 gjort undersøkelser av sjøbunnen, og Kystverket bestemte seg for å bygge ny molo på innsiden av den gamle. Det har også gjort havna trangere

Storekorsnes har status som fiskerihavn. Men er også havn for fritidsbåter og fiskerturistbåter.

zoomFISKERIHAVN: I september blir den nye havna på Storekorsnes i Alta ferdig. Den har status som fiskerihavn.
FISKERIHAVN: I september blir den nye havna på Storekorsnes i Alta ferdig. Den har status som fiskerihavn.

Fritidsbåter

Leder av Alta havnestyre, Lars Johan Hapalanti, sier at det vil havna også bli brukt til fremover - både som fiskerihavn og til fritidsbåter. Men at det er fiskerne som har førsteprioritet, sier han.

Kystverket Troms og Finnmark har brukt rundt 15 millioner kroner på den nye moloen.

Ring sier at hvis det ikke var for at havna har status som fiskerihavn, så ville ikke Kystverket ha brukt penger på moloen.

- Nå føler vi at kommunen prioriterer fritidsbåtene. Kommunen vil rett og slett ha flest mulig fritidsbåter inn i havna for å tjene mest mulig penger, sier han.

Umulig å bruke

Trond Karlsen er sekretær i Storekorsnes Fiskarlag. Karlsen går enda lenger enn Ring med å beskrive hvordan situasjonen vil bli for fiskerne i den nye havna.

- Det blir tilnærmet umulig å bruke havna. «Snuplassen» inne i havna er trangere enn båtlengden på en sjark, sier han.

zoomFUNGERER IKKE FOR FISKEBÅTER: Sekretær i Storekorsnes Fiskarlag, Trond Karlsen, mener den nye havna på Storekorsnes er uegnet til fiskebåter.
FUNGERER IKKE FOR FISKEBÅTER: Sekretær i Storekorsnes Fiskarlag, Trond Karlsen, mener den nye havna på Storekorsnes er uegnet til fiskebåter.

Karlsen sier at det er mellom 10 og 15 fiskebåter med smått og stort som vil bruke havna. Den vil også bli brukt av fiskebåter fra andre steder i område, sier han.

Karlsen sier at det blir for trangt både i det området hvor fiskebåtene skal bruke til å ta om bord utstyr og sette på land fisk og utstyr, samt i områdene hvor båtene skal ligge.

Kystverket presiserer

Karlsen sier videre Storekorsnes Fiskarlag sitter med en følelse av at Alta kommune har forsøkt å holde fiskarlaget unna planprosessen.

Kystverket har kommet med en presisering om at: « Storekorsnes er en statlig fiskerihavn. Det vil si at staten har investert midler i utbyggingen av havneområdet for å legge forholdene til rette for fiskerinæringen.»

Senioringeniør Cato Solberg ved Kystverket Troms og Finnmark, sier at i alle tilsvarende utbygginger, så presiserer Kystverket dette med fiskerihavn.

- Det kan av og til bli interessekonflikter mellom for eksempel på den ene siden turistfiskenæringen og de som har fritidsbåter og fiskere. Derfor ønsker vi denne presiseringen, sier han.

Ny marina

Kystverket har i tillegg til å stå for finansieringen av moloen også gitt tilskudd til flytekaier inne i havna.

Solberg bekrefter at kystverket ikke ville ha gått inn med penger hvis det ikke hadde vært for at fiskerne bruker havna.

Solberg sier at Kystverket ikke har hatt noe med innredningen av havna å gjøre. Det er det Alta kommune som har stått for.

Havna vil til høsten framstå som ny siden nytt utstyr er kommet på plass etter det gamle marinaanlegget var nedslitt og blir skiftet ut.

Ukjente signaler

Hapalanti sier til Fiskeribladet at han hverken kjenner seg igjen når fiskerne sier at de ikke har fått være med på å planlegge havna eller at kommunen prøver å presse fiskerne ut.

- For meg er dette helt ukjent. Vi hadde et folkemøte på Storekorsnes i fjor og da fikk vi ingen av disse signalene fra fiskerne. Det var snakk om at det ville bli trangt. Det er jo fordi den nye moloen er flyttet innover, sier han.

Hapalanti sier at det er beklagelig hvis fiskerne føler at de er overkjørt. Men at kommunen er meget klar over at det er her snakk om en fiskerihavn der fiskerne skal prioriteres i interessekonflikter med andre brukere.

Storekorsnes fiskerihavn

9. desember i 2017 skyllet uværet bort cirka 20 meter av moloen i Storekorsnes havn i Alta kommune.

Konsekvensen var at havna mistet beskyttelsen mot storhavet.

Det har også tidligere vært problemer med moloen.

Nå har Kystverket bygd en ny molo på innsiden av den gamle.

Selve havneområdet er totalrenovert.

Storekorsnes havn har status som fiskerihavn.

Ifølge Kystverket vil totalkostnadene for den nye havna komme på mellom 19 og 20 millioner kroner.

Havna blir ferdigstilt i september i år.

( VILKÅR )
 
Del saken