I rollen som forskningsskip har ringnotsnurperen «Kings Bay» de siste dagene vært på tokt utenfor Lofoten og Vesterålen.Foto: Frode Adolfsen
I rollen som forskningsskip har ringnotsnurperen «Kings Bay» de siste dagene vært på tokt utenfor Lofoten og Vesterålen.Foto: Frode Adolfsen
I rollen som forskningsskip har ringnotsnurperen «Kings Bay» de siste dagene vært på tokt utenfor Lofoten og Vesterålen.Foto: Frode Adolfsen

Forskerne finner lite makrell i Vestfjord-området

Havforskerne på makrelltokt har ikke mye positivt å fortelle fiskerne etter de første undersøkelsene utenfor Vestfjorden.

- Så langt ser det ut til at makrellforekomstene går merkbart ned innenfor eggakanten. Inn mot Værøy og Røst er det lite makrell å se. Situasjonen opp mot kysten var bedre i fjor på samme tid, forteller forsker ved Havforskningsinstituttet og toktleder på årets makrelltokt, Sindre Vatnehol.

Foreløpig status

Han understreker imidlertid at dette er det foreløpige inntrykket etter at «Kings Bay», det ene av de to norske toktfartøyene, i løpet av mandag og tirsdag kurset inn mot Lofoten, dreide nordover langs kysten, og gikk til havs igjen utenfor Myre i Vesterålen.

Men underveis er det tatt jevnlige trålprøver for å analysere det instrumentene viser, og resultatene herfra gir ikke umiddelbar grunn til optimisme. At «Snarsetværing» søndag kveld meldte inn den foreløpig siste fangsten fra dette området, tre tonn makrell tatt ved Henningsvær og levert til Pelagia i Lødingen, gir heller ikke håp om at det skulle være umiddelbar bedring i vente her.  

zoomSindre Vatnehol (t.h.) er i dag toktleder for makrelltoktet om bord på «Vendla». Mandag morgen overlater han roret til Leif Nøttestad for resten av toktet.
Sindre Vatnehol (t.h.) er i dag toktleder for makrelltoktet om bord på «Vendla». Mandag morgen overlater han roret til Leif Nøttestad for resten av toktet.

Undersøker Vestfjorden

Vatnehol har imidlertid ikke tenkt å gi opp Vestfjord-makrellen helt.

- Nei, som vi tidligere har antydet planlegger vi nå en nærmere undersøkelse av Vestfjorden når vi likevel går inn til Bodø for mannskapsskifte i slutten av uka. Vi kommer nå østover med «Vendla» etter å ha vært ved Island, og utgangspunktet er at vi bruker søndagen inne i Vestfjorden. Blir det knapt med tid da, har vi også en plan B der vi kan bruke tid etter mannskapsskiftet mandag, forteller toktlederen, og regner med å ha litt mer konkret å fortelle fiskerne over helga.

Godt med mat

Selv om det ser ut til å være mindre makrell helt opp mot kysten så langt i år, er ellers bildet av makrellutbredelsen som forventet for forskerne. Det betyr at gjennomsnittsstørrelsen på makrellen øker nordover, blant annet som en følge av innslagene av småmakrell blir færre.

- Selv om det er større mengder makrell til havs, er ikke inntrykket at dette dreier seg om forekomster det kan fiskes rasjonelt på. Makrellen står fortsatt spredt, og vi får de prøvene vi trenger ved at vi fisker med trål, sier Vatnehol.

Han legger til at prøvene så langt viser makrell som er i godt hold og har hatt bra med mat tilgjengelig. Han noterer også med interesse meldingene fra Rørvik-båten «Hydra», om større makrell på kysten mellom Nordland og Nord-Trøndelag, og ikke minst at denne makrellen livnærer seg på det fiskerne mener er sildeyngel fra årets gyting utenfor Møre.

( VILKÅR )
 
Del saken