Konsernsjef Odd Strøm i Nova Sea ved slakteriet på Lovund.Arkivfoto: Bent-Are Jensen
Konsernsjef Odd Strøm i Nova Sea ved slakteriet på Lovund.Arkivfoto: Bent-Are Jensen
Konsernsjef Odd Strøm i Nova Sea ved slakteriet på Lovund.Arkivfoto: Bent-Are Jensen

Nova Sea nådde frem med klage. Får fire utviklingstillatelser.

Nå kan selskapet investere 415 millioner kroner i Spidercage.

- Hipp-hipp-hurra. Dette kom litt brått på, men vi er veldig godt fornøyd, sier Odd Strøm.

Han er konsernsjef i lakseprodusenten på lakseøya Lovund på Helgeland.

Fredag ettermiddag meldte Fiskeridirektoratet at de har omgjort tidligere vedtak og likevel gir selskapet tilsagn om fire utviklingstillatelser av typen Spidercage.

Trangt nåløye

- Dette er et prosjekt vi har hatt veldig god tru på. Og nå har vi fått 100 prosent uttelling, sier Strøm til IntraFish.

- Dere fikk først avslag på søknaden?

- Vi har måttet gå noen runder med direktoratet, men det gleder oss at de også har fått samme tru som oss på prosjektet. Nåløyet for å få innvilget søknad om utviklingstillatelse er blitt trangere og trangere, uten at det har endret trua vår. Vi har brukt penger på å utvikle og tank-teste teknologien, sier Strøm.

Prislapp på 415 millioner

I den opprinnelig søknaden fra november 2017 oppga Nova Sea samlet investeringskostnad til 118 millioner kroner. I supplerende dokumentasjon i august året etter ble samlet investeringskostnad økt til 415 millioner.

Ifølge Nova Sea er hovedendringen i konseptet at Spidercage skal bygges i stål og ikke kompositt som først planlagt.

Spidercage skal bestå av en sirkulær flytekrage som holder nota, og hvor flytekragen er omkranset av en rigid bølgebryter.

Prosjektet skal utvikle ny teknologi som kan åpne nye arealer for havbruk i mer eksponerte områder.

Avslag og klage

Fiskeridirektoratet avslo søknaden i vedtak 26. oktober 2018. Begrunnelsen for avslaget var at direktoratet kom til at det ikke var sannsynliggjort at det omsøkte konseptet kunne realiseres, og at konseptet derfor ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon» i laksetildelingsforskriften §23b.

Nova Sea klaget på Fiskeridirektoratets vedtak 30. november.

Fem år

Fiskeridirektoratet sendte brev til Nova Sea den 10. januar 2019 og ba om supplerende opplysninger. Nova Sea sendte inn nye opplysninger.

Tillatelsen gjelder utviklingsformål for en periode på inntil fem år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.

Hver av de fire tillatelsene er begrenset oppad til 780 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken