Fiskefôr.Foto: Eivind Senneset, Havforskningsinstituttet
Fiskefôr.Foto: Eivind Senneset, Havforskningsinstituttet
Fiskefôr.Foto: Eivind Senneset, Havforskningsinstituttet

Forskerne fant bakterier, sprøytemidler og muggsoppgift i fiskefôret

Men det var ikke uønskede stoffer over grensenivået.

Havforskningsinstituttet sjekket i fjor 133 prøver av fiskefôr og ingredienser som en del av den årlige fôrundersøkelsen. Prøvene er av ferdig fôr, fiskemel, planteingredienser, fiskeolje og vitaminblandinger.

- Når det gjelder miljøgifter og andre uønskede stoffer med fastsatte grenseverdier, var de undersøkte fiskefôrene innenfor reglene, sier forsker Veronika Sele i en melding.

Muggsoppgifter

Forskerne fant mykotoksin, eller muggsoppgifter, i to prøver av maismel. Flere av fôrprøvene inneholdt muggsoppgiften enniatin. Det er ingen grenseverdi for dette.

- Det er nødvendig å finne ut mer om hvordan slike muggsoppgifter påvirker fisk, og i hvilken grad de blir overført fra fôr til fiskefilet. Vi har et prosjekt som undersøker dette, seier Sele i meldingen.

Muggsoppgiften aflatoxin er kjent som kreftframkallende og har en fastsatt grenseverdi. Forskerne fant aflatoxin i to prøver, men under grenseverdien.

Sprøytemiddel

Analysene viste Salmonella i ett fôr og andre tarmbakterier i ett fiskemel og ett plantemel.

- Dette er ikke overførbart til folk via fisken, men sier noe om de hygieniske forholdene der fôret blir laget, sier forskeren. 

For første gang fant forskerne sprøytemiddelet malathion i flere planteoljer.

- Og vi finner klorpyrifos-metyl og pirimifos-metyl i flere av de undersøkte fôrene. Vi er i gang med å undersøke effektene av disse stoffene på fisken, sier Sele.

Forskere har vist at de to sistnevnte sprøytemidlene kan påvirke nervesystemet og forbrenningen til laksen negativt.

( VILKÅR )
 
Del saken