Daglig leder Petter Marius Synnes i Nordi Ocean.Foto: Øyvind Snorre Magelssen Godø, Øy-Blikk
Daglig leder Petter Marius Synnes i Nordi Ocean.Foto: Øyvind Snorre Magelssen Godø, Øy-Blikk
Daglig leder Petter Marius Synnes i Nordi Ocean.Foto: Øyvind Snorre Magelssen Godø, Øy-Blikk

Fiskeslam kan bli brukt til å dyrke havsalat i landanlegg

Selskapet Nordi Ocean har søkt om å få dyrke 1000 tonn havsalat i landanlegg i Gjøsundet. Der skal de blant annet bruke fiskeslam fra oppdrettsnæringen i produksjonen.

Selskapet holder til å Giske kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. 

Nordi Ocean (tidligere Green Cycle) har en avtale om å dyrke havsalat i et landanlegg på areal eid av Nordnes Gruppen i Gjøsundet.

- Vi har en målsetning om at innen 2022 skal vi være i gang med en produksjon på 1000 tonn biomasse i året, sier daglig leder i Nordi Ocean Petter Marius Synnes til IntraFish

- I første byggetrinn ser vi på en utbygging til en verdi av 15 millioner kroner. Mye teknisk infrastruktur må bygges først. Deretter får vi se hvordan produksjonen går, og når det blir det en eventuell videre utbygging.

Samarbeider med Møreforskning

I et samarbeid med Møreforskning har Nordi Ocean fått innvilget tilskudd for å kartlegge lokale arter av havsalat i området. 

Havsalat er en bladaktig grønnalgeart som er vanlig langs hele kysten fra fjæresonen og ned til cirka 15 meters dyp.

Selskapet skal også etablere en DNA-bank for videre produksjon som del av mobiliseringsprosjektet FORREGION. I Møre og Romsdal er det fylkeskommunen og Norges Forskningsråd som står bak dette.  

Byggesøknad er sendt inn til kommunen. 

Fikk godkjenning 

- Vi skal først sette opp plananlegget for havsalat, samt noen andre arter vi også ser på mulighetene for på lenger sikt. Konsesjonssøknaden vår ligger inne med søknad om havsalat (Ulva lactuca), fjærhinne (Porphyra umbilicalis) og søl (Palmaria palmata), sier han. 

Han forteller at Nordi Ocean i førsteomgang har søkt om tillatelse til å bygge et anlegg på 3600 kvadratmeter på to plan. All produksjon vil foregå innendørs i et lukket system hvor algen går fra vekstkar til dyrkningskar med bruk av lys og sjøvann. 

Etter hvert vil produksjonen også ta i bruk næringsrikt slam fra oppdrettsbransjen. 

- Med de riktige forutsetningene, har vi muligheten til å høste mellom seks og ni avlinger i løpet av et år, sier Synnes. 

zoomNordi Ocean søker også konsesjon for dyrking av rødalgen søl. Her fra et dyrkingsforsøk utenfor Frøya.
Nordi Ocean søker også konsesjon for dyrking av rødalgen søl. Her fra et dyrkingsforsøk utenfor Frøya.

Klar til høsten

Byggesøknad er sendt inn til kommunen. Det er også søknad om konsesjon med produksjon opp til 1000 tonn til Nærings- og Fiskeridepartementet. 

- Når ser dere for dere å være klare til bygging?

- Vi ser for oss å være klare til høsten. Første omgang blir det en lab-container og en midlertidig pumpestasjon slik at vi har oversikt over næringsinnholdet i vannet i området. Når vi er ferdig med det, og prosjektet med Møreforskning, kan vi lage en dyrkningsprotokoll for videre vekst.

Selskapet håper konsesjonen fra Klima- og miljødepartementet skal være på plass rett etter sommeren. 

Internasjonale aktører på laget 

- Så langt har vi intensjonsavtaler med Firmenich og Ocean Supreme. Vi har ambisjoner om at dette samarbeidet skal være av en industriell målestokk på minst 100 tonn biomasse årlig. Dette har gjort at vi har fått med oss disse internasjonale aktørene. 

Havsalaten Nordi Ocean skal dyrke er mest interessant som mattilbehør for menneskelig konsum. Det mener Synnes det finnes et internasjonalt marked for. 

- Ocean Supreme ønsker det som et tilleggsprodukt til laksen deres, mens Firmenich vil finne bruksområder for råvarene vi leverer dem, sier Synnes. 

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken