Fisker Espen Ottem ombord på «Havkatt» teinefisker reker som holder seg levende på vei til markedet. Foto: Møreforskning
Fisker Espen Ottem ombord på «Havkatt» teinefisker reker som holder seg levende på vei til markedet. Foto: Møreforskning
Fisker Espen Ottem ombord på «Havkatt» teinefisker reker som holder seg levende på vei til markedet. Foto: Møreforskning

Kongekrabbe-eksportør er klar for å få til salg av levende reker

- Vi ønsker å prøve det, men vi ser at det er noe som sannsynligvis vil ta tid, sier daglig leder Håkon Karlsen i North Cape King Crab.

Kommersielt teinefiske etter reker og levering av levende reker er mulig å få til. Det har et forskningsprosjekt vist. Men det stoppet opp med manglende mottak på land, og prosjektet havnet i dødens dal.

Vurderer et nytt prosjekt

Nå skal det ut derfra. 

- I og med at vi eksporterer mye levende kongekrabbe ønsker vi å implementere levende reker i sortimentet til de vi jobber med i Europa, Canada og Asia, sier Karlsen.

Han var en av nærmere 20 personer som var med på et møte om arbeidet med reketeiner og levende reker i juni.

- Vi er i startgropen og vurderer et nytt prosjekt, og vil se på om det lar seg gjøre å utvikle dette i samarbeid med forskning og innovasjon, sier Karlsen.

Kontroll på rekene

Det forrige prosjektet har stått uten finansiering i et par år, men prosjektleder Bjørn Arne Føleide, håper å komme i gang på nytt.

- Innovasjon Norge har gitt positive signaler, forutsatt at vi har et prosjekt som de kan støtte, sier Føleide. 

Han er seniorrådgiver i Visjona, som inntil nylig het Noodt & Reiding.

zoomSeniorrådgiver Bjørn Arne Føleide i Visjona på nettverksmøte om reketeiner og levende reker i juni.
Seniorrådgiver Bjørn Arne Føleide i Visjona på nettverksmøte om reketeiner og levende reker i juni.

- Det er åpenbare gevinster i teinefangst av reker, både når det gjelder økonomi, kvalitet og bærekraft, sier han.

Det samme mener Karlsen i North Cape King Crab.

- Med teinefangede reker har du kontroll på hvordan rekene har vært behandlet. I trål kan de bli klemt og skadet i prosessen, men ikke med teine, sier han.

Marked og transport

Han har klar en kokelinje for teinefangede reker, og skal samarbeide med rekefiskere som nå ligger i startgropen. 

- Vi håper dette kan utvikle seg til noe som kan gagne hele regionen, sier Karlsen. 

Men for at dette skal være noe å tjene penger på, må det bygges opp et marked for å ta i mot teinefangede kokte reker, og etter hvert levende reker. 

- Vi må også få transportmetoder som gjør at rekene har riktig kvalitet når de kommer frem til markedet, sier Karlsen.

Først kokt, så levende

Redskapsleverandøren Frøystad er blant dem som har utviklet nye reketeiner i samarbeid med fiskere og Møreforsking.

- Vi er kommet så langt at vi har løst det fangsttekniske, sa fisker Espen Ottem til Tekfisk i juni.

Han går inn i sin fjerde sesong som teinefisker i Alta-området, og ville vente med å ta avgjørelsen om å fortsette med rekefiske til etter møtet i Lakselv.

- Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, men det er mye mulig jeg blir å fiske litt reker til høsten, sier han nå.

Starter med kokte reker

Han har blitt mer optimistisk på at det går an å få til en industri rundt teinefangede og levende reker.

- Jeg tror at man muligens må starte med kokte reker for å få det i gang, men etter hvert har jeg veldig stor tro på å sende levende reker ut i den store verden, sier Ottem.

zoomMannskap Sami Salonen med reketeinene om bord i «Henriette», sjarken til Espen Ottem.
Mannskap Sami Salonen med reketeinene om bord i «Henriette», sjarken til Espen Ottem.

Stor mulighet

Selv har han en 10,31 meter lang sjark, og dermed er det ikke så lett å få til koking og pakking om bord.

For ham er det nødvendig at landindustrien får på plass et system der de tar seg av koking og, etter hvert, rekene som skal leveres levende.

- Jeg håper virkelig at det blir en realitet. Jeg ser det som en stor mulighet for oss som har en liten sjark med litt torskefiske og litt annet. Det gir oss en mulighet til å fiske litt reker en del av sesongen, og tjene litt penger på det, sier han.

Opp i full skala

Prosjektleder Bjørn Arne Føleide vil bruke sommeren på å legge til rette for et nytt prosjekt.

- Vi har kommet dit at vi får det til eksperimentelt, nå vil vi få det til å fungere i full skala, sier han.

Effektiv levering

Målet er blant annet å få til lønnsom transport av levende reker i båt. 

- Ønsket er at det skal være et grunnlag for at båtene klarer å effektivt levere levende reker til land, så kan kjøper velge å selge dem videre levende eller kokt, sier han.

Kunnskapen som er opparbeidet gjennom det forrige prosjektet, skal nå tas videre.

- Får vi rekende levert levende over kaikanta, kan de i prinsippet leveres levende til hvilken kunde som helst i verden, men det gjenstår å få det til med kommersielt tilgjengelig utstyr, sier Føleide.

( VILKÅR )
 
Del saken