KVELER: Framvekst av trådalger kveler ålegraset og gjør sedimentet råttent. Dette har ført til vesentlig reduksjon av sjøgrasenger over store deler av verden. Her fra Søvrinskilen i Lindesnes kommune.Foto: Jorun Hoven
KVELER: Framvekst av trådalger kveler ålegraset og gjør sedimentet råttent. Dette har ført til vesentlig reduksjon av sjøgrasenger over store deler av verden. Her fra Søvrinskilen i Lindesnes kommune.Foto: Jorun Hoven
KVELER: Framvekst av trådalger kveler ålegraset og gjør sedimentet råttent. Dette har ført til vesentlig reduksjon av sjøgrasenger over store deler av verden. Her fra Søvrinskilen i Lindesnes kommune.Foto: Jorun Hoven

Tråd-alger kveler oppvekstområde for torskeyngel

I løpet av våren (april) og forsommeren er det observert tidligere og mer omfattende og illevarslende tilfeller av påvekst og overgroing av trådalger i ålegrasenger på Skagerrakkysten. Tråd-alger kveler og ødelegger ålegrasengene som huser et unikt og rikt biologisk mangfold. 

- Mattene med trådalger stjeler lys fra ålegraset. Når de dør og råtner tar de oksygen fra bunnen slik at bunnsedimentene blir råtne og ulevelige for bunndyr - og på sikt også for ålegraset og for alle artene som lever i naturtypen disse grønne plantene danner, forklarer Hartvig Christie, forsker og marinbiolog i Norsk institutt for vannforskning, i en pressemelding.

Ålegrasenger er et viktig oppvekstområde for mange arter som bruker engene i deler av sin livssyklus. Blant annet fungerer ålegrasengene som «barnehage» for kysttorsk-yngel.

( VILKÅR )
 
Del saken