Utstyr til båter og lus er blant det som driver investeringene i sjømatnæringen.Foto: Norce
Utstyr til båter og lus er blant det som driver investeringene i sjømatnæringen.Foto: Norce
Utstyr til båter og lus er blant det som driver investeringene i sjømatnæringen.Foto: Norce

Investeringene innen havbruk og fiskeri har aldri vært høyere enn nå

Til sammen har næringen investert for over 115 milliarder kroner siden 2000.

Siden 2013 har det vært en kraftig vekst, drevet i hovedsak av oppdrett og fiskeindustri, melder FHF.

Norce har kartlagt investeringene i næringen helt fra 1970, med fokus på de siste ti årene.

Investeringene innen havbruk og fiskeindustri har aldri vært høyere enn akkurat nå, ifølge rapporten.

Avansert utstyr

Innen fiskeri gikk de største investeringene tidligere inn i båter. Men de siste årene har det blitt en dreining mot at en større del av investeringene går til å utvikle og bygge avansert utstyr om bord. 

Det vises også tydelig at strukturendringer i fiskeflåten har gjort fisket mer effektivt og gjør at det trengs færre investeringskroner for å opprettholde fangstvolumet.

Mellom 2008 og 2019 har det blitt investert 12 milliarder kroner. Dette kommer av en kombinasjon av høy lønnsomhet, utvikling mot større enheter (strukturkvoteordningen), mer avansert og dyrere fartøy og myndighetenes miljøpolitikk, ifølge meldingen.

Lakselus

Funnene har tidligere blitt omtalt av Fiskeribladet.  Nå er sluttrapporten levert, og den viser blant annet at lus er driver for mye av investeringene i havbruk.

Her har det vært en vekst i investeringer i 

  • settefiskanlegg/postsmoltanlegg
  • utviklingskonsesjoner/FoU
  • ulike typer servicefartøy

Dette skyldes stagnerende produksjonsvolum, ny forskrift for smoltanlegg og luseproblemer. Det har i samme periode vært en betydelig bygging av servicefartøy og brønn-/slaktebåter, som også er et resultat av mer håndtering i forbindelse med forebygging og kontroll av lus, ifølge meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken