Fotobioreaktor på Ås.Foto: Erling Fløistad
Fotobioreaktor på Ås.Foto: Erling Fløistad
Fotobioreaktor på Ås.Foto: Erling Fløistad

Forskningsmiljøer går sammen om nettverk av pilotanlegg for mikroalger til laksefôr

Håpet er at et stort nettverk av pilotanlegg kan levere råstoff til produksjon i så store volum at det er mulig å fôre for eksempel laks over tid.

I Bergen har Nofima allerede produsert flere hundre kilo grønt fiskefôr, i tillegg til råstoff som nå blir prøvd ut i brødbaking og ølbrygging i samarbeid med forskningsprosjektet Alge To Future (A2F).

Fotosyntese i stor skala

Ved Vital Seafood sitt anlegg i Stranda er de i ferd med å sette opp en fotobioreaktor som går inn i kretsløpet i råstoffproduksjon til laksefôr.

- Vi ser at vi rykker nærmere målet om en bærekraftig mikroalgeindustri i Norge. Behovet i næringen er der, og disse reaktorene viser at det er konkret teknologi som kan investeres i. Reaktorene kan settes opp der fôr- og matproduksjonen er. Det er som fotosyntesen i stor skala, sier prosjektleder Stig A. Borgvang i NIBIO i en pressemelding.

Har troen

Flere forskningsmiljø i Norge har pilotanlegg for produksjon av mikroalger. Et eksempel er Nasjonal Algepilot på Mongstad

Nå samles alle disse miljøene i en felles satsing for å komme et langt steg videre. 

Til nå har algeforskningen foregått i labskala, men for å teste mikroalger i større kvanta for både fiskefôr og annen matproduksjon må en ha større mengder bioråstoff. Et stort nettverk av pilotanlegg kan dermed levere råstoff til produksjon i så store volum at det er mulig å fôre for eksempel laks over tid, ifølge meldingen. 

Produksjonene som er gjennomført viser lovende resultat. Laksekjøttet blir rødere med mikroalger, og forskningsmiljøene vil nå teste dette i stor skala.

( VILKÅR )
 
Del saken