«Kronprins Haakon» ved kai i Tromsø, kort tid før avgang onsdag.Foto: Kjersti Lie Gabrielsen, HI
«Kronprins Haakon» ved kai i Tromsø, kort tid før avgang onsdag.Foto: Kjersti Lie Gabrielsen, HI
«Kronprins Haakon» ved kai i Tromsø, kort tid før avgang onsdag.Foto: Kjersti Lie Gabrielsen, HI

«Kronprins Haakon» er på vei mot Nordpolen

Onsdag dro forskningsfartøyet ut på nytt tokt.

Toktet går ut fra Tromsø direkte til Nordkappbanken, før skipet jobber seg nordover.

- Målet er Nordpolen, sier leder i Marbank, Kjersti Lie Gabrielsen i en melding hos Havforskningsinstituttet.

Dersom forskerne når polpunktet, vil det være første gang en norsk forskningsekspedisjon på et norsk forskningsfartøy når Nordpolen, ifølge UiT.

Skal til nye områder

«Kronprins Haakon» var nylig på det største krilltoktet i Antarktis på 18 år. Forskningsfartøy har nå vært innom Vard for å rette småfeil, før turen mot nord.

HI og UIT Norges Arktiske universitet har hatt felles bioprospekteringstokt årlig siden 2007.

Fortsatt er det mange uoppdagede organismer ute i det store havet, spesielt i nord.

Det nye isgående forskningsfartøyet gjør at det nå er mulig å gå inn i områder som før har vært utilgjengelige for denne type innsamling.

- Ettersom Polbassenget er lite undersøkt, vet vi ikke så mye om hva vi kan forvente å finne av organismer, sier Marbank-lederen i meldingen.

Jakter DNA

Forskerne skal bruke en rekke ulike verktøy for å hente opp organismer fra havet.

- Organismer fra havbunnen skal vi hente opp med hjelp av kjernegrabb og bomtrål. Vi bruker vannhentere til å samle inn organismene som lever i vannsøyla. I tillegg skal vi ha ut dykkere som samler inn alger og zooplankton under isen, forteller Gabrielsen.

På årets tokt blir det ekstra fokus på å samle inn prøver tilrettelagt for ulike genetiske analyser.

- Vevsprøver samles inn og flash-fryses i flytende nitrogen med tanke på videre preparering av høykvalitets DNA, forklarer Marbank-lederen.

I dag starter også det årlige makrelltoktet.

Her kan du se film fra da forskningsfartøyet ble levert:

( VILKÅR )
 
Del saken