Kartet viser hvor omfattende aktivitet det er i det aktuelle området i Hordaland.Foto: HI
Kartet viser hvor omfattende aktivitet det er i det aktuelle området i Hordaland.Foto: HI
Kartet viser hvor omfattende aktivitet det er i det aktuelle området i Hordaland.Foto: HI

Forskere har sjekket når sameksistensen mellom oppdrett og fiskeri blir trøblete

Mulig vern kan skape konflikter i fremtiden, er en av konklusjonene.

Hovedkonklusjonen er at det er lite konflikt mellom oppdrett og fiskeri i vest, skriver Havforskningsinstituttet.

Ulike meninger

Reke- og seifiskere, lokale oppdrettere, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og interesseorganisasjonene Sjømat Norge, Fiskarlaget og Kystfiskarlaget har alle blitt kontaktet forskerne.

- Folk har ulike opplevelser av situasjonen. Noen seifiskere rapporterer at de har en god dialog med oppdretterne, andre mener de får for lite informasjon fra den kanten, sier prosjektleder Guldborg Søvik i meldingen.

Aktører i produksjonsområde for akvakultur 3, som omfatter det meste av Hordaland, er spurt.

Villfisk som spiser laksefôr

Prosjektlederen understreker at undersøkelsen er gjort i liten skala med få respondenter, og derfor ikke er statistisk signifikant. Hun mener likevel at den gir et innblikk i hvordan fiskere og oppdrettere ser på forholdene seg i mellom.

- En typisk interessekonflikt er om villfisk som blir fisket nær oppdrettsanlegg og har spist laksefôr har dårligere kvalitet på kjøttet eller ikke, og her har fiskerne ulike meninger.

Flere av aktørene gir uttrykk for at de ikke venter nye konflikter mellom fiskeri og lakseoppdrett i fremtiden.

Det som man derimot ser for seg kan skape konflikt, er mulig vern.

- Dersom område med mye aktivitet i dag blir vernet i fremtiden, vil det fort avgrense næringsaktørene. Det tror flere kan skape konflikt, sier Søvik.

( VILKÅR )
 
Del saken