Luseskjørt kombinert med tilførsel av oksygen er testet på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.Foto: Runar Hagen
Luseskjørt kombinert med tilførsel av oksygen er testet på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.Foto: Runar Hagen
Luseskjørt kombinert med tilførsel av oksygen er testet på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.Foto: Runar Hagen

Luseskjørt med oksygen har i to år blitt testet hos Mowis anlegg på Gulestø

Plany og AGA samarbeider om teknologien, og har med seg Mowi som FoU-partner.

Konseptet som testes kalles Oxyshield, og skal kommersialiseres av Plany. Testingen startet i 2017, og har foregått på Mowis oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane.

Oxyshield skal forebygge påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som tilføring av oksygen skal ivareta et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

zoomBjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø.
Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø.

- Foreløpig kan vi ikke konkludere, men jeg vil likevel si at jeg har trua på at konseptet, og at det kan bidra til å optimalisere merdmiljøet, bedre fiskevelferden og vekstforholdene, sier Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø i en pressemelding.

Målet er å oppnå bedre fiskevelferd med færre avlusinger, lavere dødelighet og økt fôropptak.

Forsknings- og utviklingsprosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Konseptet testes nå over en hel ny generasjon for sammenligning og ytterligere dokumentasjon.

Fra før finnes Midt-Norsk-ringen, som også skal gi bedre forhold i merder med luseskjørt ved å blåse trykkluft ned i merden.

( VILKÅR )
 
Del saken