Vil utvikle teknologi for å fjerne pin bone i makrellfilet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) lyser ut 2,5 millioner kroner til ordningen Prosjekt i Bedrift til å utvikle eller tilpasse eksisterende teknologi for fjerning av pin bone i makrellfilet.

Hvert år blir mellom 80.000-120.000 tonn med rund makrell sendt til Kina hvor det produseres makrellfilet uten pin bone. Når makrellen er ankommet et bearbeidingsanlegg der tines fisken opp, hånd-fileteres og pin bone fjernes manuelt. Det ferdige produktet fryses inn på nytt for reeksport til de store markedene i Japan og Korea. 

Etterspørselen etter makrellfilet uten pin bone øker både i Japan og Korea, viser FHF til som i løpet av de siste årene har jobbet målrettet med utvikling av kunnskap og teknologi for økt bearbeiding av makrell. Satsingen kalles «??Pelagisk løft - økt bearbeiding av makrell».

«For å lykkes med norsk produksjon av makrellfilet videre, blir derfor fjerning av pin bone en avgjørende faktor. På grunn av høye lønnskostnader må norske produsenter benytte seg av egnet teknologi og metoder for å fjerne pin bone. Slike løsninger må utvikles og eller tilpasses makrellfilet», heter det i utlysningen fra FHF.

( VILKÅR )
 
Del saken