SILDEPRØVER: Valantine Anthonypillai (t.v.) og Jan de Lange i full sving med sildeprøver i fiskelabben om bord på «G.O. Sars».Foto: Foto: Erling Kåre Stenevik / Havforskningsinstituttet
SILDEPRØVER: Valantine Anthonypillai (t.v.) og Jan de Lange i full sving med sildeprøver i fiskelabben om bord på «G.O. Sars».Foto: Foto: Erling Kåre Stenevik / Havforskningsinstituttet
SILDEPRØVER: Valantine Anthonypillai (t.v.) og Jan de Lange i full sving med sildeprøver i fiskelabben om bord på «G.O. Sars».Foto: Foto: Erling Kåre Stenevik / Havforskningsinstituttet

Forskerne fant like mye NVG-sild i år som i fjor

Økosystemtoktet i Norskehavet er unnagjort. Resultatene viser at årets bestandsindeks for NVG-sild er på samme nivå som i fjor og 2013-årsklassen dominerer.

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Det var i mai at fire fartøy fra Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island gjennomførte økosystemtoktet i Norskehavet, som blant annet gir bestandsindeks på norsk vårgytende sild (NVG-sild).  Bestandsindeksen bygger på antall sild per aldersgruppe, og er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd, som kommer til høsten.

Stabil bestandsindeks

Silda er på beitevandring i den perioden forskerne er på tokt, og da fordeler den seg som oftest sentralt i Norskehavet, og sørvestover mot Færøyene og Island i mai. Rekrutterende årsklasser som er på vei ut av oppvekstområdet i Barentshavet, blir normalt sett observert i nordøstlige områder i Norskehavet.

HI viser til at bestandsindeksen har vært relativt stabil siden 2012, men med svingninger mellom år.

Den eldre silda dominerer

Under årets tokt var tydelig at 2013-årsklassen dominerte, ifølge forskerne. Dette har vært den bærende årsklassen de siste årene. I nordøstlige områder fant forskerne imidlertid mest av 2016-årsklassen. Totalt sett er denne den nest største årsklassen i antall. Deler av 2016-årsklassen befinner seg i Barentshavet, og derfor vil ikke forskerne før på neste års tokt få en mer fullstendig dekning og vurdering av denne årsklassen.

zoomSTØRRE SILD: Silda sørvest i Norskehavet var eldre og større enn i nordøst, hvor 2016-årsklassen dominerer.
STØRRE SILD: Silda sørvest i Norskehavet var eldre og større enn i nordøst, hvor 2016-årsklassen dominerer.

Forskerne har også kartlagt det sørlige Barentshavet for å kunne beregne mengdeindeker på 1-2 år gammel sild. HI opplyser imidlertid at årets dekning i dette området er forsinket og resultatene vil derfor ikke være klare før i august.

Mer plankton

Foruten sild, kartlegger også forskerne plankton og kolmule på økosystemtoktet. Resultatene for plankton viser en liten oppgang sammenlignet med i fjor. For kolmule var 2018-årsklassen den dominerende under årets tokt. Årsklassen var likevel under halvparten av hva den sterke 2014-årsklassen ble målt til på samme alder.

zoomKURSLINJER: Kartet viser forhåndsbestemte kurslinjer for fartøyene, og trekantene viser trålstasjonene hvor biologiske prøver ble tatt.
KURSLINJER: Kartet viser forhåndsbestemte kurslinjer for fartøyene, og trekantene viser trålstasjonene hvor biologiske prøver ble tatt.
( VILKÅR )
 
Del saken