Den første Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design 
Den første Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design 
Den første Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design 

Håper på ny runde med utviklingstillatelser, der fiskehelse vektlegges

Norsk Industri og Tekna er klar for Utviklingstillatelser 2.0.

- Utviklingstillatelsene har vært en suksess, samtidig som det er blitt stilt store spørsmålstegn til ordningen og hvordan søknadene er blitt behandlet, sier Stål Heggelund til IntraFish.

Heggelund er fagsjef i Norsk Industri. Sammen med fagforeningen Tekna skal bransjeorganisasjonen arrangere et seminar om utviklingstillatelser i september. Målet er å få til en ny runde, eller Utviklingstillatelser 2.0 som de kaller det.

- Vi i Tekna er veldig opptatt av at fiskehelse skal være et kriterium for tildeling av tillatelser i en eventuell runde to, sier rådgiver Herman Søndenaa i Tekna. 

Tekna organiserer primært ingeniører, men også flere hundre fiskehelsebiologer er organisert der.

zoomF.v.: Jostein Refsnes, Herman Søndenaa og Stål Heggelund
F.v.: Jostein Refsnes, Herman Søndenaa og Stål Heggelund

- Alle må endre seg

Heggelund i Norsk Industri er opptatt av at alle industrier må ha teknologiutvikling.

- Ellers vil de på sikt dø ut.

Under det planlagte seminaret skal både representanter fra næring og forvaltning delta. En rekke profilerte næringslivsledere samt folk fra både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet er bekreftede foredragsholdere.

- Noen av de mest sentrale aktørene kommer, og skal blant annet presentere sine resultater fra den første runden, sier Heggelund.

Verdensledende

Norsk Industri-mannen mener at utviklingstillatelsene er, og vil være, et viktig bidrag til at norske havbruksleverandører vil forbli verdensledende.

- Vi ser at de utviklingstillatelsene som er blitt tildelt til nå har gitt store ringvirkninger langs hele kysten, sier han.

- Både Nordlaks og Salmar har bygget sine enheter i Kina?

- Ja, noen av de store stålkonstruksjonene har blitt bygget utenfor Norge - det går blant annet på verftskapasitet. Men selv om konstruksjonene er bygget i Kina, er det en rekke norske leverandører av ulikt utstyr til dem. Samtidig har vi flere eksempler på at prosjekter blir bygget i Norge, som NRS og Midt-Norsk Havbruk som begge bygger ved Fosen Yards.

Toppsjef Anders Straumsnes fra Fosen Yards er for øvrig blant foredragsholderne på seminaret, hvor han skal snakke om ringvirkninger.

Nye reguleringer

Det er ventet at mer av produksjonen vil foregå til havs. Det skaper ikke bare tekniske utfordringer.

- Vi ønsker å få belyst om de nye driftsformene har en regulatorisk god ramme, eller om de må endres. Det er ingen tvil om at nye løsninger i første runde har avkrevd nye reguleringer som ikke fantes, sier Refsnes.

Tekna er opptatt av at ny teknologi må sørge for at fisken har det best mulig.

- Når en flytter konstruksjonene lenger ut, hva gjør det med fiskehelsen, spør Søndenaa.

Han understreker at det er viktig for dem at flere av foredragsholderne skal snakke om nettopp fiskehelse.

Viktig også med små prosjekter

De tre mennene mener at den første runden med utviklingstillatelser preges litt av at det er få, men store prosjekter som har fått tildelt tillatelser.

- Jeg kommer nettopp fra Svolvær. Der ser vi hvor viktig motor oppdrettsnæringen er blitt for alle små verft og slipp i Nord-Norge, som har en rekke oppdrag knyttet til mindre båter. Små prosjekter er også viktig, sier Heggelund.

Han sier at de har LO og Fellesforbundet med seg på laget.

- Vi er alle opptatt av å skape og beholde gode og trygge industriarbeidsplasser langs kysten.

Heggelund gjentar det Norske Industri har sagt tidligere - de ønsker en annerledes modell for prising av utviklingstillatelser.

- Vi ønsker en modell hvor prisingen er basert på måloppnåelse. Vi må lage en løsning som gjør at det ikke bare er milliard-prosjekter kom kommer gjennom nåløyet.

- Diskusjonen burde vært parkert

Heggelund i Norsk Industri er ikke redd for at utviklingstillatelser bidrar til å utvikle teknologi i Norge, som bedrifter i andre land kopierer.

- Den diskusjonen burde ha vært parkert, sier han.

Ifølge Heggelund har Norge en rekke kvaliteter som det er svært vanskelig å kopiere.

- Den kunnskapsklyngen vi har her, kompetansen hos myndighetene og åpenheten som preger bransjen er temmelig unikt, sier han.

Havbruksveteran Jostein Refsnes mener at mye av det som blir utviklet gjennom runde en kan selges, for eksempel til Middelhavet.

- Der har de store utfordringer med teknologi. Chile er også et stort marked for havbruksteknologi.

Hverken Refsnes eller Heggelund har imidlertid konkrete eksempler på at løsninger fra utviklingstillatelene foreløpig er blitt solgt til andre land.

- Det er for tidlig, men resultatene vi så langt har sett er veldig positive, så det lover godt, sier Heggelund.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )

 
Del saken