50 studenter deltok på arrangementet HAV 2019.Foto: Simen Langeteig
50 studenter deltok på arrangementet HAV 2019.Foto: Simen Langeteig
50 studenter deltok på arrangementet HAV 2019.Foto: Simen Langeteig

- Vi må gjøre det lettere for nye talenter å komme inn i næringslivet

Overgangen fra studentliv til arbeidsliv kan for mange oppleves som overveldende, ja nesten som et sjokk. Nå er det på tide at gode krefter går sammen og gjør det lettere for nye talenter å komme inn i næringslivet.

Norge har i mange år fått skryt for den norske arbeidslivsmodellen og det såkalte «trepartssamarbeidet», som er et samarbeid mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og staten. 

Ellie Johansen

  • Er studentkontakt og prosjektkoordinator for NCE Aquatech Cluster og rådgiver i BDO.
  •  NCE Aquatech Cluster er en av verdens største næringsklynger for leverandører til oppdrettsnæringen.
  • Klyngen fikk NCE-status i 2016, og bygger på arbeidet i de to tidligere Arena-prosjektene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster.
  • Mer enn 100 bedrifter og organisasjoner er medlemmer

En hovedårsak til suksessen med den norske modellen og trepartssamarbeidet, er et velfungerende og organisert samarbeid. Det ligger også til grunn for den norske suksessen med klynger, men vel så viktig er evnen til å utfordre for framtidig utvikling, hvor overgangen mellom studiehverdag og arbeidslivet er et område vi nå ser på.

Jeg får ofte spørsmål om hvordan overgangen fra livet som student til arbeidstaker er, da jeg selv nylig gikk fra å være student til å bli yrkesaktiv. «Hva gjør du?» spør klassevenninner og medstudenter. «Vi har hørt at det er vanskelig å finne seg relevant jobb etter studiene, stemmer det?», spør andre.

Et enkelt regnestykke

Ja, det er noe sannhet i dette siste utsagnet. Stadig oftere kjenner jeg likevel at jeg ønsker å svare annerledes. For det er rett og slett sånn at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere, og studenter ønsker seg en jobb. Det er et relativt enkelt regnestykke, som også de som ikke studerte matematikk har fasiten på. For det er fullt mulig å få seg jobb etter studiene, bare man engasjerer seg og kommuniserer med næringa.

Jeg mener vi bør synliggjøre dette i større grad, slik at færre ser på overgangen som overveldende.

Trenger ny input

HAV 2019, som NCE Aquatech Cluster nylig arrangerte, er et møtested der det skapes et grunnlag for et godt samarbeid, og som dermed bidrar til en kortere vei fra livet som student til tilværelsen som produktiv arbeidstaker.

Under HAV 2019 kom kloke hoder blant studenter og næring sammen.

HAV 2019

  • Møteplass for bedrifter i, og i tilknytning til, havbruksnæringen og studenter. Arrangert årlig siden 2012.
  • Videreutviklet av NCE Aquatech Cluster i samarbeid med studenter på NTNU og næringslivet
  • HAV 2019 ble arrangert av NCE Aquatech Cluster og studentorganisasjonene NTNU Ocean Club og Volvox & Alkymisten
  • I 2019 deltok 50 studenter og arrangementet hadde totalt 126 søkere fra 17 studieretninger
  • Bedrifter som deltok var AquaGen, Sealab AS, C-feed, Akva Group, Aqualine, Bellona, Skretting, Biomar, Aquagreen, Searis, Morefish og NCE Seafood Innovation Cluster

Næringa trenger ny input for å håndtere de nye utfordringene som nå møter oss. Jo, industrien er i vekst, og den marine verdiskapingen i Norge er i 2050 estimert til å være verdt over 500 milliarder kroner, men skal verdiskapingen realiseres trenger vi mer kompetent arbeidskraft.

Gruppene som deltok på HAV 2019 bestod av sammensatte grupper, og måtte svare på dette spørsmålet, «Hvordan kan vi skape rom for et bedre samarbeid mellom studenter og næringen?»

Kunnskaps- og idemyldring på tvers av fagfelt

I tillegg ble gruppene også stilt mer næringsrettede spørsmål, som gikk på deres synspunkter omkring landbasert oppdrett og bærekraftperspektivet (blant annet klima, matproduksjon og velferd).

På denne måten fikk vi også innblikk i hvordan studenter og næringa kan dele verdifull kunnskap mellom seg og bidra til ny innovasjon.

Dersom vi klarer å jobbe målrettet for å danne et tettere samarbeid mellom studenter og næring, tror jeg vi alle kan bidra til å hjelpe næringa med ny og enda mer innovativ kunnskap. Slik at vi står bedre rustet i møte den marine verdiskapingen Norge skal høste av i fremtida.Vil skape samarbeid mellom studenter og næring

Videreutvikler koblingen mellom studenter og næring

Så ønsker jeg at vi blir flinkere til å vise andre at overgangen fra skole til jobb, ikke MÅ være så tung. Jeg vet at vi kan skape et samarbeid mellom studenter og næring, som er fordelaktig for begge parter. Jeg er også sikker på at vi ved å samarbeide bedre, kan drive frem verdifull innovasjon og bedre løsninger for hele bransjen.

HAV 2019 var en suksess, med gode tilbakemeldinger fra både næringsliv og studenter. Det er fantastisk, men ingen skal hvile på laurbærene. I tett samarbeid med to studentorganisasjoner på NTNU, er videreutviklingen av konseptet for HAV 2020 derfor allerede i gang. 

Målsetningene er allerede satt, og studentene er i førersetet for et bedre samarbeid. Nå oppfordrer vi næringslivet til å bli med videre - både på HAV2020 og andre samarbeidsforum, som for eksempel Brohode Havbruk 2050. Hele næringa bør utnytte energien fra HAV 2019 og bruke det til å lage en god modell for overgangen fra utdanning til arbeid. Det vil gagne både den enkelte person og alle virksomhetene. Men det går ikke av seg selv.

Derfor er det på tide å ta på seg ledertrøya!

( VILKÅR )
 
Del saken