NORDOVER: «ACC Mosby»,  er på vei mot Svalbard for å telle hval for Havforskningsinstituttet i 56 dager.Foto: Frode Adolfsen
NORDOVER: «ACC Mosby»,  er på vei mot Svalbard for å telle hval for Havforskningsinstituttet i 56 dager.Foto: Frode Adolfsen
NORDOVER: «ACC Mosby»,  er på vei mot Svalbard for å telle hval for Havforskningsinstituttet i 56 dager.Foto: Frode Adolfsen

Drar ut for å finne hval til ny bestandsvurdering

Måling av hvalbestandene foregår fortsatt «på gamlemåten». Nå kurser «ACC Mosby» mot Svalbard for å telle hval i 56 døgn.

- Hvaltoktene har gått over flere år og over store deler av Nord-Atlanteren. I år skal vi telle hval i Svalbard-området, og målet er å samle data til en ny vurdering av hvalbestandene og nytt kvoteråd i 2022, forteller forsker og toktleder om bord på «ACC Mosby», Nils Øien.

zoomNils Øien, forsker ved Havforskningsinstituttet
Nils Øien, forsker ved Havforskningsinstituttet

Toktet startet i Tromsø onsdag, en dag forsinket på grunn av «sent innkommende utstyr». Men det ødelegger ikke forhåpningene om et vellykket tokt med gode observasjonsforhold for Øien og hans internasjonale mannskap av «hvaltittere».

Vi er avhengig av denne forskningen, og så lenge ingen har funnet noen bedre måte å gjøre det på, må vi holde oss til disse toktene

Truls Soløy, leder i Norges Småkvalfangerlag

Kan sitt fag

- Vi har ikke med oss hvalfangere fra den stadig minkende flåten som driver norsk hvalfangst akkurat nå. De er stort sett opptatt med årets fangst. Men vi har med flinke folk på sitt fagfelt, også med bakgrunn fra hvalfangst. Det er selvfølgelig forskjell på hvor god den enkelte er til å observere, og ikke minst artsbestemme, hvalen. Vågehvalen må i så måte beskrives som vanskelig. Men alt i alt bør resultatet bli bra. Vi har også en dobbel observasjonsplattform om bord her, slik at vi kan sammenligne data fra to kanaler, forteller Øien.

Fangerstøtte

En av dem som håper å dra nytte av det arbeidet Øien og hans mannskap gjør, er leder Truls Soløy i Norges Småkvalfangerlag. For tida nettopp ute på hvalfangst, nærmere bestemt som én av et mannskap på fire om bord på vel 21 meter lange «Nystrand» fra Lofoten.

- Hvaltellingen har vår fulle støtte. Vi er avhengig av denne forskningen, og så lenge ingen har funnet noen bedre måte å gjøre det på, må vi holde oss til disse toktene. I utgangspunktet samles det data fra våre havområder gjennom en seksårsperiode. Så får vi ta eventuell diskusjon når resultatet foreligger, sier Soløy.

zoomTruls Soløy
Truls Soløy

Vanskelig vær

Han og «Nystrand» befinner seg for tida utenfor Finnmarkskysten der en del av fangstflåten har jaktet på hval i det siste. Været, med hovedsakelig nordvest vind, har ikke gitt de beste fangstforhold, ifølge Soløy.

- Men vi har sett bra med hval, og vi har nylig vært inne hos Sentralfryselageret i Båtsfjord og losset kjøtt fra ni dyr, forteller han.
Når hvaltellerne kommer til Svalbard risikerer de for øvrig å treffe på en del av den norske fangstflåten som nå har tatt turen til feltene helt i nord.

Alle typer hval

Telletoktleder Øien understreker ellers at alle typer hval nå registreres og går inn i bestandsberegningsmodellene.

- Mens vi holder oss til vitenskapskomiteen i Hvalfangstkommisjonen når det gjelder kvoteråd for vågehvalfangsten, brukes de øvrige bestandsberegningene som en del av flerbestands- og økosystemforskning, sier Øien, og snakker da om en problemstilling som har vært tatt opp på utallige fiskarlagsmøter: Hvor mye fisk spiser hvalen?

Over flere år

 Om bord på «ACC Mosby», med kurs for Bjørnøya i første omgang, sørger skipper og daglig leder i Bodø-rederiet Fisktrans for at Havforskningsinstituttets tidligere «Håkon Mosby» fortsatt kan gjøre en jobb for instituttet. Også her er langsiktighet prioritert, gjennom flereårs kontrakter med HI. Det betyr at Øien og hans folk, som nå er ute med denne båten for tredje gang, kan disponere et tilpasset og godt egnet fartøy til formålet.

( VILKÅR )
 
Del saken