NEDSENKBAR: Slik vil Neksts konsept «Havliljen» se ut i drift. Illustrasjon: Nekst AS
NEDSENKBAR: Slik vil Neksts konsept «Havliljen» se ut i drift. Illustrasjon: Nekst AS
NEDSENKBAR: Slik vil Neksts konsept «Havliljen» se ut i drift. Illustrasjon: Nekst AS

Gründer mener denne teknologien beskytter laksen mot både dødelige alger og lus

Konseptet «Havliljen» var opprinnelig designet for å unngå lakselus. Nå vil Nekst-gründer Martin Ramsdal slå to fluer i en smekk.

Ramsdal mener teknologien i deres senkbare merd «Havliljen» vil forhindre dødelighet ved en ny algeoppblomstring.

- Grunnen til at vi designet «HavLiljen» var i all hovedsak for å unngå lakselusen i de øverste lag i sjøen. Å kunne senke hele merden i perioder med mye lakselus var inspirasjonen for prosjektet. Produksjon lenger nede i sjøen kan forhindre lakselus, eliminere lusebehandling og dødelighet, sier Ramsdal til IntraFish. 

Havliljen er designet av Marine Construction, ABB, Maritime Engineering og flere selskap i en teknologiklynge på Os i Hordaland. Arbeidet med prosjektet begynte 2016.

Nekst AS har fått godkjent søknad for to utviklingstillatelser knyttet til «HavLiljen». 

Tror Havliljen vil avverge algeoppblomstring

- Det er stor grunn til å tro at konseptet og teknologien også vil kunne bidra til å hjelpe algeproblematikken, sier Ramsdal.

Han siterer havforsker og algeekspert Lars-Johan Naustvoll i Havforskningsinstituttet. Naustvoll sier i en artikkel fra Havforskningsinstituttet at villfisk svømmer vekk fra fjorden eller svømmer dypere ved en algeoppblomstring. Oppdrettslaksen har derimot ingen mulighet til å flykte fra algene. 

- Bruk av Subsea-produksjon vil derfor kunne åpne nye store muligheter i næringen innen både lus og alger. Vi kan få til en etterlengtet økning i produksjonen gjennom langt lavere dødelighet i sjøfasen, mener han. 

Alger på 25 meters dyp

I forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms, ble algen funnet helt ned til 25 meter. Det er også grunn til å tro at den er å finnes enda dypere i vannsøylen. Om konsentrasjonen av algen er dødelig på disse dypene, har ikke forskerne svar på.

Ramsdal mener det blir spennende å se om de etablerte oppdretterne vil se nærmere på undervannsoppdrett for å løse noen av de største utfordringene i næringen.

zoomNekst AS sitt konsept av senket laksemerd.
Nekst AS sitt konsept av senket laksemerd.

SubSea-teknologi fra offshorenæringen

HavLiljen fungerer ved at det plasseres et anker eller betong på havbunnen med monterte SubSeavinsjer. Ankervinsjen vil festes til merden som har dobbelnot og tak, slik at laksen forblir i den. Vinsjen vil deretter kunne senke merden til en ønsket dybde. 

Merden er i utgangspunktet designet for stor fisk på 2,7 kilo som har blitt oppdrettet i landanlegg. Produksjonen i Havliljen vil ta mellom seks til åtte måneder. Tanken er at kort oppholdstid i merden vil kunne redusere bruken av behandlingsmidler i produksjonen. 

Har lang erfaring med alger

Styreleder i Nekst Kjell Audun Aasen mener Havliljen kan forhindre dødelighet ved algeoppblomstring. Det kommer av erfaring. 

- Tidligere i min karriere jobbet jeg i British Columbia i Canada med lakseoppdrett. Første våren der i 1986, opplevde jeg min første dødelige algeoppblomstring. Det var hvite buker overalt i merden, og en svett, fersk oppdretter. I samarbeid med algeeksperter etablerte vi et system for å telle og estimere konsentrasjonen av alger i vannet, sier han.

Pumpet vann fra dypere sjø

Aasen jobbet i Canada i rundt 20 år. På den tiden har han vært med på titalls algeoppblomstringer. 

- Det skjedde flere ganger i året der, særlig vår og høst, men og i løpet av sommeren. Forløpene var forskjellige fra lokalitet til lokalitet, men og år til år. Da vi så konsentrasjonen av alger i vannet øke, krysset vi fingrene og håpte på at det ikke var dødelige alger, sier han. 

Men det var det ikke alltid. Algene var ofte av den dødelige sorten. Oppdretterne måtte improvisere da algetettheten nærmet seg farlige konsentrasjoner.

- Vi ble kreative og løste problemet under oppblomstringen ved å først stoppe fôringen av fisken. Så festet vi presenning rundt merden. Den var ikke heltett, men det hjalp. Deretter pumpet vi vann fra dypere sjø, 20 til 30 meter, opp og inn i merden.

- Disse tiltakene reduserte og langt på vei eliminerte dødelighet blant laksen i merdene, men det varierte fra situasjon til situasjon, og ikke minst lokalitet.

Fikk utviklingstillatelse under sterk tvil

Nekst AS søkte på 16 utviklingstillatelser for Havliljen i 2018. Selskapet har fått to utviklingstillatelser innvilget, men har klaget. 

Klagen behandles nå i Fiskeridepartementet. Den er ventet å være klar etter sommeren. 

Ramsdal forteller til IntraFish at selskapet venter med produksjonsplanleggingen av Havliljen før den tid.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken