TOBIS. Tobisen stimer inn i fjæresteinene på Glesvær vest av Bergen.Foto: Jon Steinar Midlang
TOBIS. Tobisen stimer inn i fjæresteinene på Glesvær vest av Bergen.Foto: Jon Steinar Midlang
TOBIS. Tobisen stimer inn i fjæresteinene på Glesvær vest av Bergen.Foto: Jon Steinar Midlang

Ser store mengder tobisyngel langs kysten

Det koker med makrell og småsei som jakter tobis i vestlandsfjordene. I videoen over ser du store mengder tobis i fjæresteinene. - Nesten som i 1950-60 årene, mener havforsker Leif Nøttestad.

Det er Ian Kinsey som har drevet kystfiske i mange år som gjør Fiskeribladet oppmerksom på mengdene med tobisyngel som observeres langs kysten nå. Han har sjelden har sett så mye makrell og småsei som jakter tobis på sundet han bor ved i Øygarden, som i år. 

Tar bilder

- Det er tobisyngel som makrellen beiter på, og jeg har sett videoer lagt ut på fiskerinytt.no av stimer med yngel som kommer inn i fjæresteinene, sier han.

zoomIan Kinsey
Ian Kinsey

Videoen er tatt av Jon Steinar Midlang som driver kafé på Glesvær sør på Sotra i Hordaland, som sier han har observert stimer med makrell og småsei også i sitt område. 

- Stor makrell, men det er tobisen som er det unike i år, sier han til Fiskeribladet.

Tobis i magen

I magen på makrellen har Kinsey tatt bilder av tobis og rogn. Gyteklar makrell er noe han har observert i flere år nå, og noe han har meldt videre til makrellforsker Leif Nøttestad i Havforskningsinstituttet.

- Jeg har foreslått for havforskerne at de bør lage en nettside der de samler bilder av mageinnhold og andre observasjoner fra fiskere og andre på kysten, sier Kinsey som mener havforskerne også bør ta i bruk ny teknologi for å kartlegge endringer som skjer i hav og kystområdene.

zoomTOBIS I MAKRELL: Store mengder gyteklar makrell har magen full av tobis på Vestlandet i disse dager.
TOBIS I MAKRELL: Store mengder gyteklar makrell har magen full av tobis på Vestlandet i disse dager.

- Jeg har fått meldinger fra lengst sør til Lofoten i nord om at de ser uvanlig mye tobis på kysten i år, og har sette samme meldinger på internett om at lundefugler er observert med mye tobis i nebbet nordvest av Skottland, sier han.

At det er et godt fiske på tobis i Nordsjøen, mener han også er et tegn på at det er mye tobis i våre kyst og havområder nå.

zoomSEI MED TOBIS: Lyr og sei på Vestlandet beiter også på mengder med tobisyngel langs kysten fra sør til nord nå.
SEI MED TOBIS: Lyr og sei på Vestlandet beiter også på mengder med tobisyngel langs kysten fra sør til nord nå.

Begeistret

Havforsker Leif Nøttestad er begeistret over meldingene han får fra observasjoner på kysten om mye tobisyngel. Han sammenligner tilstanden med hvordan det var i 1950- og 1960-årene, før tobisen ble fisket hardt ned i Nordsjøen og forsvant fra kysten.

Havforskeren får en del bilder og meldinger om observasjonene, men ser gjerne at det tas flere bilder og videoer, og at det meldes inn observasjoner til Havforskningsinstituttet.

- Vi bruker bilder og videoer som informasjon om at det skjer endringer på kysten. Vi er avhengig av at publikum sender oss like bilder. Og selv om vi ikke kan bruke dem direkte i forskning, gir de oss viktig informasjon om endringer som skjer i økologien, sier han og håper også på å få slik informasjon lenger inne fra fjordene.

zoomHavforsker Leif Nøttestad
Havforsker Leif Nøttestad

Mye registrert

Nøttestad sier forskningen de har gjort på tobisbestanden i år tyder på det samme som observeres i fjorder og sund på kysten. Det er en god rekruttering til tobisbestanden. Forskerne antar at tobisen som observeres, kommer fra havet og føres inn til kysten med havstrømmene.

Store mengder med tobisyngel kan føre til at flere andre fiskearter trekker inn mot kysten, mener Nøttestad. 

- Det er mange fiskearter og sjøfugler som har tobis på menyen, sier han og ser ikke bort fra at også størje kan trekke inn til kysten for å jakte på tobisen.

Havforskeren sier at de også har fått meldinger om yngel av vassild i magene på større fisk. 

Gyter i fjordene

At det er rogn i makrellen som fanges langs kysten nå, mener Nøttestad i stor grad skyldes at det er er lokale makrellbestander som står i fjordene og som gyter lokalt langs kysten. Han viser til at dette ofte er makrell av stor størrelse. 

- Den største vi har fått inn til analyse i år er på 1,5 kilo, sier han. 

Makrellen på fjordene gyter i juli, mens makrellen som gyter i havområdene gyter fra februar sør i Gibraltar til langt ut i juli i nord.

- Vi finner egg og larver av makrell så langt nord som til 73 graden, som ikke er langt fra Bjørnøya, sier han.

For tiden pågår et forskningstokt som kartlegger utbredelsen av eggene til makrellbestanden, der Norge deltar etter å ha vært ute av slike tokt i en rekke år. Dette er et tokt som avvikles hvert tredje år, og som inngår i bestandsberegningene av makrell, sammen med akustiske tokt og merking og gjenfangst av makrell.

( VILKÅR )
 
Del saken