TAR IMOT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar i dag imot den nye rapporten om bæregraftig blå økonomi i nord, som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL. Arkivfoto: Mikaela Berg
TAR IMOT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar i dag imot den nye rapporten om bæregraftig blå økonomi i nord, som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL. Arkivfoto: Mikaela Berg
TAR IMOT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar i dag imot den nye rapporten om bæregraftig blå økonomi i nord, som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL. Arkivfoto: Mikaela Berg

Lanserer ny rapport om bærekraftig blå økonomi i nord - i Oslo

Fiskeri lavere ned i næringskjeden, og Nord-Norge i front internasjonalt på havrelatert høyere utdanning, er blant virkemidlene som skal gi bærekraftig blå økonomi i nord.

Senter for hav og Arktis presenterer i dag en framtidsstudie nettopp om bærekraftig blå økonomi i nord. Det skjer pussig nok på Litteraturhuset i Oslo.

Hvordan ser framtidens havnæringer ut? Hvilke veivalg bør havnasjonen Norge gjøre for å sikre bærekraftig verdiskapning fra vår blå åker? Slik lyder sprøsmålene som stilles.

Senter for hav og Arktis

Senter for hav og Arktis jobber for bærekraftig verdiskapning i norske havnæringer. 

Senteret skal bidra med kunnskap slik at vi kan oppfylle FNs bærekraftsmål om bevaring og bruk av havet, og på den måten legge til rette for at Norge kan sette havspørsmål på den internasjonale agendaen. 

Senteret ble etablert i 2018 som del av regjeringens havsatsing.

- Vi ser på mulige scenarier for havnæringene i 2030 og 2050, og presenterer muligheter for blågrønn vekst, heter det i pressemeldingen fra Senter for hav og Arktis, som jobber for bærekraftig verdiskapning i norske havnæringer.

Mange forslag på bordet

Framtidsstudien foreslår blant annet følgende steg for å oppnå en bærekraftig blå økonomi:

  • Havner og maritime tjenester i nord bør tilpasses den nordlige sjørute.
  • Nord-Norge bør være i front internasjonalt på havrelatert høyere utdanning, og på den måten også tiltrekke seg den kompetansen regionen trenger i framtiden.
  • Innen fiskeri bør man høste lavere i næringskjeden. For eksempel plankton kan bli en viktig kilde til bærekraftige proteiner i framtiden.
  • Framtidens reiseliv bør drives etter prinsippene for økoturisme. Vi må også sikre at inntektene fra turisme i Nord-Norge blir i regionen. 
  • Bærekraftig mineralutvinning fra havbunnen kan bidra i det grønne skiftet. Det samme gjelder produksjon av hydrogen fra naturgass. 
  • Etablering av et arktisk forskningssenter for havteknologi, med fokus på energiproduksjon fra havet. 
  • Utslippsfrie el-fly kan bidra til bedre infrastruktur og kommunikasjon i distriktene. 
  • Lokale partnerskap kan sikre utvikling og økonomisk vekst i norsk del av Arktis. 
  • Samhandling kan gi merverdi i en framtid hvor harmonisering mellom bruk og bevaring blir stadig mer krevende.

Åtte investeringsområder

Studien identifiserer også åtte prioriterte investeringsområder for norsk del av Arktis:

1.Fiskeriforvaltning 

 2.Bærekraftig akvakultur 

 3.Fornybar energi og økt elektrifisering 

 4.Utslippsfri transport 

 5.Digital infrastruktur 

 6.Kompetansebygging 

 7.Søk og redning

8.Partnerskap

Dette er andre rapport fra prosjektet «Bærekraftig blå økonomi i nord», som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL. Rapporten overleveres næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under lanseringen på Litteraturhuset i Oslo.

( VILKÅR )

 
Del saken