Havforskningsinstituttet gjennomfører en omfattende undersøkelse av hva som påvirker torsken i Nordsjøen. Jean-Baptiste Muliloto hentar fisk ut av kar. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet gjennomfører en omfattende undersøkelse av hva som påvirker torsken i Nordsjøen. Jean-Baptiste Muliloto hentar fisk ut av kar. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet gjennomfører en omfattende undersøkelse av hva som påvirker torsken i Nordsjøen. Jean-Baptiste Muliloto hentar fisk ut av kar. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet

Varmere sjø er kritisk for torskebestanden i Nordsjøen

Ved en sjøtemperatur på 9-10 grader blir torskeegg så dårlig at det går ut over reproduksjonen.

Når det gjelder reproduksjon takler torsken temperaturøkning svært dårlig.

- Vi har gjort forsøk med torsk i 3, 6, 9 og 12 grader for å se hvordan temperaturen påvirker reproduksjonen. Over en viss temperatur, på mellom 9-10 grader blir eggene av svært dårlig kvalitet, sier forskningssjef og leder av prosjektet Olav Sigurd Kjesbu til Tekfisk.

zoomOlav Kjesbu
Olav Kjesbu

- Hva betyr det?

- Det er veldig bekymringsfullt for torskebestanden i sør: i Nordsjøen, Den engelske kanal og Celtic Sea. Vi tror det blir store endringer i gyteområdene i Nordsjøen i fremtiden. Om noen år vil kanskje ikke torsken gyte sør i Nordsjøen i det hele tatt, sier Kjesbu.

Bestanden svekkes

Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) gjennomfører en omfattende undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker torsken i Nordsjøen, blant annet varmere sjø og andre klimaendringer. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådet og kalles Scaleclim.

En del av prosjektet har foregått ved Matre forskningsstasjon og der har forskerne funnet ut hvordan torsken takler temperaturøkning.

- Forsvinner bestanden?

- Den svekkes og det ser vi allerede på grunn av klimaendringene. Eneste måten å hindre at torsken vil gyte lenger nord, er å stoppe klimaendringene, sier Kjesbu.

zoomØRESTEIN: Maik Tiedemann og Øystein Berg Dyrhovden på andre arbeidsstasjon henter ut øresteiner og hypofyse - før de veier og måler hver enkelt del; rogn eller melke, lever, innvoller. Bak postdoktor Maud Alix.
ØRESTEIN: Maik Tiedemann og Øystein Berg Dyrhovden på andre arbeidsstasjon henter ut øresteiner og hypofyse - før de veier og måler hver enkelt del; rogn eller melke, lever, innvoller. Bak postdoktor Maud Alix.

På forskningsstasjonen i Matre har det vært hektisk jobbing siden i september i fjor. 133 forsøktorsker skal prosesseres før prosjektet er over. I digre kar står torsken som håves opp, bedøves, veies, måles og tas blodprøve av. Så skal torsken slaktes, øresteiner og hypofysen hentes ut. Rogn eller melke, lever, innvoller veies og måles.

Kresen på temperatur

- Det har vært mange og lange dager her inne, men det gir meg viktige data å forske på, sier postdoktor Maud Alix til HIs nettside.

zoomPÅVIRKES: Postdoktor Maud Alixs mål er å finne ut hvordan torskens gyting blir påvirket av varmere temperaturer i havet. 
PÅVIRKES: Postdoktor Maud Alixs mål er å finne ut hvordan torskens gyting blir påvirket av varmere temperaturer i havet. 

Torsken har det egentlig ikke så ille i varmere vann, men er svært kresen på temperaturen når den skal gyte. Forskerne mener det derfor ikke er så rart det de ser i forsøket, at torskeeggene blir av dårlig kvalitet når det er for varmt. Dermed trekker torsken mot kaldere farvann for å gyte.

I forsøket er egg som torsken har gytt, blitt filtrert ut av karet med sjøvann og fanget opp i nett på utsiden av karene.

zoomDÅRLIGERE KVALITET: Gjennom gyteperioden i forsøket kunne så forskerne tydelig et eggene til torsken i det varmeste vannet var skralere enn de andre eggene.
DÅRLIGERE KVALITET: Gjennom gyteperioden i forsøket kunne så forskerne tydelig et eggene til torsken i det varmeste vannet var skralere enn de andre eggene.

- Det vi har sett fra første stund, er at eggene til torsken i det varmeste vannet er av svært dårlig kvalitet, sier Alix.

Det betyr at det er langt mindre sjanse for at eggene overlever frem til voksen fisk. Nå skal hypofysen til fisken analyseres. For reproduksjonen sitter også i hodet på torsken. Alix skal nå undersøke om det er forskjeller i hormonbalansen hos fiskene som har levd i ulike temperaturer.

zoomForsøksfisk på vekt. 
Forsøksfisk på vekt. 

( VILKÅR )

 
Del saken