Oppstartsmøte for prosjektet KABIS, Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon.Foto: Andreas Graven, Uni Research
Oppstartsmøte for prosjektet KABIS, Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon.Foto: Andreas Graven, Uni Research
Oppstartsmøte for prosjektet KABIS, Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon.Foto: Andreas Graven, Uni Research

Her får studenter forske for oppdrettsnæringen

To studentoppgaver er fullført og fire masteroppgaver er på vei.

Prosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon», KABIS, ble startet i 2018 for å få akademia til å forske fram løsninger på oppdrettsnæringens utfordringer.

- Det er mange i næringen som har de samme problemene. Det er samtidig en konkurransetung bransje. Vi ønsker å belyse forhold som har innvirkning på et nivå som er tidligere enn det konkurransemessige, sier konserndirektør i NORCE Hans Kleivdal til IntraFish.

KABIS

  • KABIS-prosjektets opprettelse var en respons på en utlysning fra Norges forskningsråd. Grunnlaget for utlysningen var et ønske om bedre samspill i næringen for å ta opp og løse felles utfordringer.
  • Det seksårige prosjektet ledes av NORCE og blant samarbeidspartnerne er Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter.
  • KABIS står for «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon».

Flere har levert

Tre av studentene i KABIS-prosjektet har allerede levert to oppgaver. Gunnar Mercoll Berg ble ferdig med sin masteroppgave 6. november i fjor. Han forsket på appetittregulering hos oppdrettslaks oppfostret i RAS-anlegg.

Bachelorstudentene i Havteknologi ved Høgskulen på Vestlandet Caroline Ulvesæter og Nathalie Reiertsen gjennomførte deres oppgave i vår. De samarbeidet med Akva Group i en oppgave som omhandlet ulike typer coating, hvordan biofilm utvikler seg og overflatebehandling for landbaserte anlegg.

Fire nye masteroppgaver

Seniorforsker ved NORCE og professor ved UiB, Sigurd Handeland, er en av veilederne til studentene i KABIS-prosjektet. Han forteller at det er fire masteroppgaver i KABIS som er påbegynt i 2019.

Masteroppgavene omhandler:

  • Miljøkontroll av smoltifisering blant regnbueørret.
  • Postsmoltproduksjon i semi-lukket anlegg: effekter av Lerøys Preline-anlegg på fem generasjoner laks.
  • Tidlig kjønnsmodning blant hannlaks produsert i RAS-anlegg.
  • Smoltutvikling blant laks oppfostret i RAS-anlegg og effekten av lysbehandling.

KABIS har også to doktorgradsstudenter med seg som forsker på tidlig kjønnsmodning hos postsmolt i oppdrett og nevroendokrine faktorer som spiller inn på laksens appetittregulering.

Slik fungerer KABIS-prosjektets forskning

Ved prosjektets årsmøter holdes KABIS Impact Forum. Her presenterer bedriftene utfordringene de har. Deretter åpnes et dialogforum. Her utfordrer næringen forskere og studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) til å løse utfordringene som går inn i KABIS-prosjektets «idébank». 

- Det er ikke alle disse utfordringene som er like gode for akademiske oppgaver, men det er mange vi kan bruke, sier Handeland. 

Etter møtet lager forskerne i NORCE studentoppgaver som de legger fram, og studentene får dem som masterprosjekt. 

Det siste steget i forskningen er å implementere funnene i næringen. Samtidig er det et mål å sikre at forskningen er relevant og verdiskapende for næringen. 

- Jeg synes prosjektet KABIS er et veldig godt og viktig prosjekt. Det er viktig å skape disse arenaene, hvor næring og akademia kan møtes, sier Handeland. 

Løser konkrete problemstillinger

Prosjektet får inntil 30 millioner kroner fra Forskningsrådets program Forregion. Det samlede budsjettet er på 55 millioner kroner.

- Vi ønsker å mobilisere forskningskraft slik at alle i næringen kommer over utfordringene som møter dem, sier Kleivdal.

Han forteller at flere master- og doktorgrader vil lages på bakgrunn av problemstillingene til oppdrettsnæringen gjennom KABIS. Organisasjonene har hatt to KABIS Impact Forum siden oppstarten i begynnelsen av 2018.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken