Her kommer det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon. Indre del av Dåfjorden med dagens fiskeindustrianlegg og tidligere Dåfjord Smolt som ble avviklet for omlag 20 år siden.Foto: Troms fylkeskommune
Her kommer det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon. Indre del av Dåfjorden med dagens fiskeindustrianlegg og tidligere Dåfjord Smolt som ble avviklet for omlag 20 år siden.Foto: Troms fylkeskommune
Her kommer det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon. Indre del av Dåfjorden med dagens fiskeindustrianlegg og tidligere Dåfjord Smolt som ble avviklet for omlag 20 år siden.Foto: Troms fylkeskommune

NRS bygger smoltanlegg til 750 millioner kroner

I Dåfjord i Troms skal Norway Royal Salmon (NRS) bygge sitt første smoltanlegg til en pris av 750 millioner kroner. Selskapet blir i stor grad selvforsynt med smolt.

Norway Royal Salmon har nylig fått tillatelse til å produsere inntil ti millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram på det nye anlegget.

zoomSMOLT: Charles Høstlund i Norway Royal Salmon skal bygge smoltanlegg i Dåfjord.
SMOLT: Charles Høstlund i Norway Royal Salmon skal bygge smoltanlegg i Dåfjord.

Strategisk plassert

NRS

  • Er et børsnotert sjømatselskap med laks i sjø og salgs- og markedsapparat. 
  • Hovedaktiviteten er sjøproduksjon av laks. 90 prosent av produksjonen skjer i Troms og Finnmark. 
  • I første kvartal omsatte NRS for 1,49 milliarder kroner og i hele 2018 for over fem milliarder kroner.

- Anlegget har en viktig strategisk plassering med en sentral lokalisering i forhold til vår aktivitet i Nord-Norge. Bygging av smoltanlegget har stor strategisk betydning for selskapet for å sikre kontroll over verdikjeden, sier konsernsjef Charles Høstlund til Tekfisk.

Han sier anlegget vil gi betydelige regionale og lokale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på smoltanlegget i driftsfasen.

zoomSIGNERTE: Konsernsjef Charles Høstlund i NRS signerte byggekontrakten med Vegard Johansen, daglig leder i TotalRenovering.
SIGNERTE: Konsernsjef Charles Høstlund i NRS signerte byggekontrakten med Vegard Johansen, daglig leder i TotalRenovering.

Smolt høsten 2021

Byggestart vil være i september, og første smolt ut av anlegget er planlagt høsten 2021, ifølge Høstlund.

Han er spesielt fornøyd med at NRS har inngått kontrakt med en lokal Tromsø-bedrift som hovedentreprenør for byggingen. Det er Tromsø-selskapet TotalRenovering som er hovedentreprenør for det store prosjektet. Underleverandører er Akva Optima på prosess og resirkulering og Overhalla Betongbygg.

zoomFra området NRS skal bygge smoltanlegget i Dåfjord
Fra området NRS skal bygge smoltanlegget i Dåfjord

- Det er gledelig når vi bygger anlegg utenfor Tromsø, å velge lokal leverandør. Det er viktig i slike prosjekt, sier Høstlund.

Bakgrunnen for satsingen er å sikre verdikjeden og øke lønnsomheten for laksekonsernet.

- Vi blir i stor grad selvforsynt med smolt, men skal fortsette vårt samarbeid med eksterne aktører.

Dette er NRSs første egne settefiskprosjekt. Selskapet har også eierinteresser i slakteri, men er ikke inne på brønnbåtsiden. Salg og markedsføringsapparatet ligger innad konsernet.

Børsnoterte NRS er et sjømatselskap med laks i sjø og salgs- og markedsapparat. Hovedaktiviteten er sjøproduksjon av laks. 90 prosent av produksjonen skjer i Troms og Finnmark. Slik sett er det nye anlegget strategisk plassert i Dåfjord. I første kvartal omsatte NRS for 1,49 milliarder kroner og i hele 2018 for over fem milliarder kroner.

( VILKÅR )
 
Del saken