Denne CAT-motoren på 280 hestekrefter er nylig montert i en Nor-Dan 35 Speedsjark.Foto: Pon Power
Denne CAT-motoren på 280 hestekrefter er nylig montert i en Nor-Dan 35 Speedsjark.Foto: Pon Power
Denne CAT-motoren på 280 hestekrefter er nylig montert i en Nor-Dan 35 Speedsjark.Foto: Pon Power

Dieselmotoren er deres viktigste produkt. Nå vil de satse på hybrid.

Selv om fossilt drivstoff vil være viktig i uoverskuelig fremtid, vil Pon Power inn i et nytt marked for fiskeri og oppdrett.

Fremdeles er det diesel som er den viktigste fremdriftsløsningen for båter. 

Likevel: Diesel er ut i disse klimatider, og nå vil Pon Power satse hardere på hybridløsninger. Det gjør de ved å etablere det de kaller et utviklingssenter ved hovedkontoret på Berger utenfor Oslo.

- Dieselmotoren vil etter hvert spille en mindre og mindre rolle innenfor noen segmenter. Allerede i dag er jo mange ferger helelektriske, sier Claus Frihtjof Høyer, daglig leder hos motorleverandøren Pon Power. 

Begynner i det små

Etter planen skal senteret være på plass i løpet av året, og målet er å utvikle og teste hybridløsninger, blant annet for båter i fiskeri- og oppdrettsnæringen, men også for havbruksanlegg på land. 

De starter med én testrigg for å teste forskjellige maritime fremdriftssystemer, simulere ulike driftsmoduser og optimalisere hybridløsningene for reduksjon av CO2-utslipp, drivstofforbruk og andre driftskostnader, opplyser Høyer. 

- Vi begynner i det små. Dette er dels for å teste og ikke minst for å drive opplæring på systemene for våre kunder og for våre ansatte, sier han.  

zoom- Mange lurer på hva hybrid er egnet til og hva det betyr for dem, sier Claus Frihtjof Høyer, daglig leder i Pon Power.
- Mange lurer på hva hybrid er egnet til og hva det betyr for dem, sier Claus Frihtjof Høyer, daglig leder i Pon Power.

Elektrisk og mekanisk

Skal du bruke dieselmotoren mindre, er du avhengig av en annen energikilde og kraftprodusent enn diesel. 

- Men det er ikke så lett at man bare kan koble på et batteri, så er problemet løst. Det kreves veldig mye rundt dette, sier Høyer og forteller at de vil utvikle løsninger for ulike skipstyper som cruise, fiskebåter, ferger, supplybåter og brønnbåter. 

Hybridløsninger utnytter ulike kombinasjoner av forbrenningsmotorer og batteriløsninger. Med en hybridløsning kan du for eksempel hente kraft fra batteriet for å drive propellen via en elmotor på girboksen, og du kan hente ut kraft fra dieselmotoren via girboksen for å lade batteriet, en såkalt PTI/PTO-løsning.

Pon Power

  • Eneforhandler av Caterpillar- og MaK-motorer i Norge.
  • Del av Pon Holding, et nederlandsk selskap med caterpillaragenturer i Nederland, Norge, Danmark og Sverige.
  • Leverer stort sett fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett til maritim sektor, i tillegg til olje- og gassindustrien og noe landindustri. 

Mer modent marked

Pon Power er en del av det nederlandske konsernet Pon, og er eneforhandlere av Caterpillar- og MaK-motorer i Norge. De første hybridsystemene begynte de å jobbe med på slutten av året i 2017. 

- Det er først nå markedet begynner å bli mer modent og at etterspørselen kommer fra flere selskaper enn dem med grønnest profil, sier Høyer. 

Ulike båter operer forskjellig. Noen trenger full kraft fra a til b, mens noen fiskebåter for eksempel, trenger full kraft ut til feltet, men så kan andre energikilder ta over i perioder.

- Vi ønsker å kunne se på disse ulike driftsprofilene og se hva slags muligheter vi har for hvert segment. 

zoomPon Powers ambisjon er å bli en ledende aktør i å utvikle nye hybridløsninger.
Pon Powers ambisjon er å bli en ledende aktør i å utvikle nye hybridløsninger.

Hype eller kommersielt

 Å legge dieselmotoren på hylla er Pon Power ikke klare for i overskuelig fremtid. Ifølge DNV GLs prognoser vil over halvparten av energibehovet til skipstrafikken i 2050 fortsatt dekkes av fossilt drivstoff

- Mye tyder på at forbrenningsmotoren vil være en viktig kraftprodusent om bord i båter i mange, mange år fremover, såfremt det ikke kommer noe helt revolusjonerende, fastslår Høyer. 

Hva hybridløsninger faktisk betyr i utslippsreduksjon og kostnadsbesparelser over et lengre tidsperspektiv gjenstår å se, mener Høyer.

- Vi ser at det kommer mye ny teknologi som hydrogen-brenselceller, nye batteriløsninger, gassmotorer og ulike hybridløsninger. Hvilke av disse løsningene som ender opp som en «hype» og hvilke som tar over markedet, er ikke klart i dag. 

Mindre bråk

En av fordelene med å bruke batteri, og ikke diesel, er reduksjon av støy. Det opplevde de på verdens største hybride fiskebåt, Angelsen Senior.

- Det er veldig fint. Det blir sånn en lettelse hver gang du stopper dieselen fordi det blir så stille i båten, har reder Øystein Angelsen tidligere sagt til Tekfisk

Her kan du høre podkast med Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin, som har vært med å utvikle «Angelsen Senior», en av verdens største hybride fiskebåter: 

( VILKÅR )
 
Del saken