Øyvind Lie i FiskeridirektoratetFoto: Anders Furuset
Øyvind Lie i FiskeridirektoratetFoto: Anders Furuset
Øyvind Lie i FiskeridirektoratetFoto: Anders Furuset

- Dagens rapporteringskrav for lakseoppdrettere er ikke rigget for fremtiden

Nå kan datainnsamlingen bli mer automatisert.

- Dagens krav til rapportering oppfattes som uklare, omfattende og til dels overlappende, sa Øyvind Lie under oppstartsmøtet for det offentlig-private samarbeidet om digitalisering av havbruksnæringen. Han leder kyst- og havbruksavdelingen i direktoratet.

Lie sa at må huske hvorfor myndighetene trenger data, primært for å ha nok informasjon til å føre tilsyn med næringen, skriver IntraFish.

- Så har forskere har behov for langt mer informasjon enn oss i direktoratet, sa han.

Se til fiskeri

Lie mener at datainnsamlingen må automatiseres mer. Han venter seg også diskusjoner om myndighetene skal ha tilgang på prinsippet «need to have» eller «nice to have».

- I fiskerinæringen har vi en annerledes dataflyt enn i havbruk. I fiskeri er alt heldigitalisert, og all flyt skjer «live». Det er fartøyenes posisjon, det går på fangst og posisjonering.

Dataene føres direkte fra fiskere til direktoratet.

- Det gir færre feilkilder, bedre flyt og bedre data.

Mye av tallene overføres automatisk, uten rapportering.

Automatisk innsending

Lie mener at data om utsett av fisk, flytting, telling, brønnbåtenes posisjoner og så videre kan sendes inn automatisk.

- En digital løsning vil kunne dele kvaliteten på dataen, og skape mindre feil i etterkant.

Han mener at Altinn har en del begrensninger.

- Altinn har veldig mye bra i seg, men er ikke så godt egnet for dataene vi trenger i dag. Sånn sett er Altinn en flaskehals, sa han.

Sammen om bedre løsninger

Lie ser for seg et system for havbruk tilsvarende for fiskeri, hvor dataene først går til deres systemer, og deretter videre til Altinn. Fra Altinn kan det så gå videre til andre databrukere som Havbruksdata, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet og så videre.

- Dagens rapporteringsregime er ikke rigget for fremtiden - det tror jeg alle er enige i. Vi vil gjerne gå inn i samarbeid om fremtidens regime. Vi er ikke alltid enige, det kan bli gode diskusjoner - vi har litt ulike roller, men vi skal sammen kunne finne bedre løsninger, avsluttet han.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )

 
Del saken