Finansdirektør Sjur Malm i Lerøy Seafood Group snakket om digitalisering på et seminar i Oslo denne uken.Foto: Anders Furuset
Finansdirektør Sjur Malm i Lerøy Seafood Group snakket om digitalisering på et seminar i Oslo denne uken.Foto: Anders Furuset
Finansdirektør Sjur Malm i Lerøy Seafood Group snakket om digitalisering på et seminar i Oslo denne uken.Foto: Anders Furuset

- Digitalisering er et verktøy for å nå et mål, og ikke et mål i seg selv

- Å stå i ro er noe av det farligste du gjør i enhver næring, sa finansdirektør Sjur Malm i Lerøy Seafood Group på et seminar om digitalisering denne uken.

Lerøy Seafoods finansdirektør Sjur Malm poengterte at digitalisering er viktig, men:

- Digitalisering er et verktøy for å nå et mål, og ikke et mål i seg selv, sa han.

Kan bedre konkurransekraften

Han mener at næringsaktører alltid må være i endring, og bedring.

- Å stå i ro er noe av det farligste du gjør i enhver næring.

Malm mener at norsk lakseindustri må være bærekraftig og konkurransedyktig. Digitalisering kan bidra til å bedre konkurransekraften.

Anledningen var at Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene har gått sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning.

Denne uken ble derfor næringen samlet til et åpent seminar om et offentlig-privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen og relevante myndighetsorganer.

zoomDrøyt 50 personer var samlet til kick-off-møtet for digitalisering av havbruksnæringen.
Drøyt 50 personer var samlet til kick-off-møtet for digitalisering av havbruksnæringen.

Standardisering nøkkelen

Malm mener at en opplagt fordel med digitalisering er det gir mer fakta, som kan bidra i beslutningsstøtte.

- Eksempel på det er bedre intern- og ekstern miljødata. Det er bedre og mer nøyaktig data i egen bedrift. Videre kan vi få bedre forståelse av kunder og markedet.

Han mener at det er «vanvittig potensial» for å bruke interne miljødata bedre.

- Men alt begynner med standardisering. Om vi ikke får en god standardisering, får ikke et godt samarbeid. I dag har vi masse, masse data - men bruker bare toppen av isfjellet.

Sikkerhet viktig

Digitalisering kan også gi bedre prosesser, og kanskje endre verdikjeder, mener Malm.

- Det er flere trinn - og vi må gå i riktig rekkefølge. Det begynner med standardisering, før en kan industrialisere, automatisere og digitalisere.

Malm mener at sikkerhet er «ufattelig viktig».

- Denne uken så vi et eksempel på et styringsanlegg fra et ku-fjøs i Norge som lå usikret på nett. Hvis tilsvarende hadde skjedd med et fôringsanlegg for laks kunne det blitt en katastrofe.

18. juni arrangerer Tekfisk live podkast der digitalisering er ett av temaene. Mer info får du her.

Skal bli ledende

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) representerte departementet, skriver IntraFish.

- Det er viktig å forstå hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi på riktig måte, sa han.

Angelvik mener at effektiviseringen ikke skal gå på bekostning av kvalitet eller verdi.

- Vi ønsker at næringen selv skal ha flest hender på rattet, så skal vi legge til rette med det vi kan for å hjelpe dere med å nå målsetningene, sa han.

Angelvik sa at Norge som sjømatnasjon skal oppfattes å være ledende i digitalisering av sektoren.

- Det vil også gi muligheter for norske leverandører og eksport av norsk teknologi, sa han.

- Må se på behovene

Jon Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge, dro historien om Havbruksdata som «et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid».

- I 2001 sendte oppdretterne tre fakser per lokalitet, flere av dem både til Fiskeritilsynet, Mattilsynet og Miljødirektoratet. Forvaltningen måtte så punche inn dataene. Det var langt fra optimalt. Totalt sendte oppdrettere 48.380 fakser per år. Det var rapportering fra settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakterier, sa Grøttum.

zoomJon Arve Grøttum, direktør havbruk, Sjømat Norge.
Jon Arve Grøttum, direktør havbruk, Sjømat Norge.

Aktørene og det offentlige gikk sammen, utviklet et eget system - og tok det i bruk i januar 2002.

- Dette var før Altinn, så vi hadde et eget system. Nå er Altinn på plass, og det er et utrolig system. Altinn er undervurdert - og Norge som nasjon skal sette stor pris på den tjenesten, sa han.

Noe av det Havbruksdata etter hvert også ble brukt til, var lusedata.no som ga offentligheten innsyn i lusesituasjonen.

- Dette har nå blitt tatt et steg videre med Barentswatch sin tjeneste, hvor en ser lusenivå på lokalitetsnivå.

Må jobbe sammen

Grøttum mener at teknologien er underordnet for åfå til et godt offentlig-privat samarbeid.

- Det handler om å få folk til å jobbe sammen.

Han mener også at en må fokusere på reelle behov, og ikke hva en teknologisk kan gjøre.

- Oppdrettere blir nedrent av dataleverandører som vil selge inn løsningene sine. Det er legitimt - de skal naturligvis også tjene penger, men husk at en må se på hvilke behov brukerne har, sa Grøttum.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken