Store områder: Området som fortsatt er stengt for kveitefiske er på nesten 6500 kvadratkilometer og er lokalisert ved ytre Sklinnadjupet, mellom Trøndelag og Nordland.Foto: Einar Lindbæk
Store områder: Området som fortsatt er stengt for kveitefiske er på nesten 6500 kvadratkilometer og er lokalisert ved ytre Sklinnadjupet, mellom Trøndelag og Nordland.Foto: Einar Lindbæk
Store områder: Området som fortsatt er stengt for kveitefiske er på nesten 6500 kvadratkilometer og er lokalisert ved ytre Sklinnadjupet, mellom Trøndelag og Nordland.Foto: Einar Lindbæk

Mulig lokal kilde til kvikksølvforurenset kveite. Forsker:- Vi må undersøke enda nærmere

Nye analyser tyder på at kvikksølvforurensningen som ble funnet i kveite fra Ytre Sklinnadjupet kan stamme fra lokale kilder.

Som Fiskeribladet har omtalt tidligere ble et fiskefelt i Ytre Sklinnadjupet i Norskehavet i 2017 stengt for fiske av kveite på grunn av funn av høye nivåer av miljøgifter. De høye nivåene av særlig kvikksølv, men også dioksiner og PCB, kunne ikke knyttes til spesielle biologiske egenskaper ved kveitene fra dette området og det ble satt i gang nærmere undersøkelser. Nå har forskere i Miljødirektoratet funnet en mulig lokal kilde. 

Fant ingen forurensning

Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å undersøke hva bakgrunnen for de høye nivåene skyldes. Mareano-programmet fikk i 2018 fire millioner kroner for å kartlegge det aktuelle området og sommeren 2018 var deltagere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelser om bord i MS «Hydrograf» for å kartlegge og analysere miljøgifter i sedimenter på havbunnen i Sklinnadjupet. De fant ingen forurensning i området. 

Fiskeribladet har også tidligere omtalt at det ble dumpet et stort antall tønner med kjemisk avfall ved Haltenbanken og Sklinnabanken fram til 1971, og det er vurdert om dette kan være en mulig kilde.

Indikerer en lokal kilde

Nå har havforskningsinstituttet analysert prøver fra havbunnen og fra sjøpølser utenfor det aktuelle området. Verken nivåene av miljøgifter i bunnprøvene eller i sjøpølsen fra Ytre Sklinnadjupet forklarer hvorfor de høye nivåene ble funnet i Kveite. De forhøyede nivåene fra mer sentrale deler av Sklinnadjupet indikerer en mulig lokal kilde.

- Vi har ikke sett en tydelig forurensning, men vi finner noe høyere nivå i prøvene av havbunnen i nærheten av området hvor vi fant miljøgifter i kveite, sier forsker ved Havforskningsinstituttet Bente Nilsen.

Nilsen er en av forfatterne på den nylig publiserte rapporten, og forteller at resultatene ikke gir noen indikasjon på hvor forurensningen kommer fra, men at dette må undersøkes nærmere.

- Vi har ikke nok kunnskap for å kunne si noe om andre fiskearter har en forhøyet forurensning. Vi har prøver fra blåkveite, den hadde normale nivåer, forteller forskeren.

Skal ta flere prøver

Videre skal forskergruppen ta nye prøver av kveite i området, men også i områdene rundt. Dette for å se om det har vært endring siden sist prøvetakelse. 

 Forskergruppen har også foreslått å ta nye prøver av havbunnen, i håp om å finne et mer konkret svar på hvorfor kveite har høyere verdier av miljøgifter i det aktuelle området.

- Men disse prøvesvarene vil vi ikke få før neste år. Vi har tatt noen prøver av kveite, men skal fortsette med prøver ut over 2019. Vi håper også å få tatt prøver av andre fiskearter og bunnarter, for å se om det er andre som også har høye verdier, forteller Nilsen.

- Vi vet ikke om det er forurensning i andre arter fordi vi har ikke tatt prøver, og historisk er det tatt få prøver av andre arter i området.

- Vil området være stengt for fiske fram til dere har konkludert?

- Det er Fiskeridirektoratet som avgjør når området eventuelt skal åpnes, basert på ny kunnskap som kommer fram.

( VILKÅR )
 
Del saken