Bernhard Østebøvik, produksjonssjef i Mowi Sør, har tro på rensefisk. Foto: Camilla Aadland
Bernhard Østebøvik, produksjonssjef i Mowi Sør, har tro på rensefisk. Foto: Camilla Aadland
Bernhard Østebøvik, produksjonssjef i Mowi Sør, har tro på rensefisk. Foto: Camilla Aadland

For Mowi Sør er rensefisk eneste realistiske løsning på luseproblemet enn så lenge

Produksjonssjef Bernhard Østebøvik i Mowi Sør tror ikke at andre tiltak vil hjelpe i nær fremtid.

- I Sør-Norge tenker vi at rensefisk er den eneste realistiske løsningen på luseutfordringen på de neste 5-7 årene, vi har ikke tro på noe annet, sier Østebøvik på Rensefiskkonferansen på Stord.

Lusen vil være der

Målet er å komme ned til et snitt på under én avlusning per produksjonssyklus i Mowi Sør.

- Vi er ikke der, men det er målet, og vi tror det er realistisk og at vi får det til om et år eller to, sier Østebøvik.

Han er åpen på det han mener ikke er bra nok i regionen han har ansvaret for.

- Vi ser at vi produserer mindre fisk enn vi burde, vi har for høy dødelighet og vi har for lav tilvekst, sier han fra scenen.

Hovedgrunnen til dette er lus og sykdom, og kombinasjonen av disse.

Men at det er mulig å bli kvitt lusen, har ikke produksjonssjefen tro på.

- Vi må erkjenne at lusen er der, og kommer alltid til å være der. Så lenge vi driver oppdrett i åpne merder i sjø, må vi forholde oss til lus, sier Østebøvik.

Mindre avlusning

Strategien er å ha null kjønnsmodne lus på laksen, og hovedtiltaket enn så lenge er altså rensefisk.

- Vi har mye: Skjørt, tuber, laser, og det er snakk om lydsensorer. Det vil komme noe annet, men jeg tror ikke det kommer neste 5-7 årene, så vi rigger oss for rensefisk, sier Østebøvik.

Han legger samtidig til at Mowi Nord har en annen strategi, med mindre bruk av rensefisk.

Mowi Sør har klart å halvere antall avlusninger over tre generasjoner laks.

- Grunnen er at vi er blitt flinkere med rensefisk, sier Østebøvik.

Han viser også til at laksedødeligheten har gått ned i Mowi Sør fra 14 prosent til 9 prosent fra 2017 til i fjor.

- Redusert avlusning er hovedårsaken, sier Østebøvik.

Stor variasjon

Samtidig er det fremdeles mye arbeid som gjenstår for å få rensefisken til å fungere optimalt:

- Vi lykkes veldig godt med rensefisk på enkeltanlegg, mens på andre anlegg får vi det ikke til. Det er en av de største utfordringene, den store variasjonen, sier han. 

Derfor har Mowi Sør blant annet valgt å ha beholde fiskehelsetjenestene internt. I tillegg har de egne rensefiskombud på anleggene. 

- Vi tror rensefisk er billigste måte å håndtere lus på, sier Østebøvik. 

( VILKÅR )
 
Del saken