Ole Jonny Nyhus skal lede det som blir Akva Groups hovedkontor for RAS-teknologi i Norge.Foto: Akva Group
Ole Jonny Nyhus skal lede det som blir Akva Groups hovedkontor for RAS-teknologi i Norge.Foto: Akva Group
Ole Jonny Nyhus skal lede det som blir Akva Groups hovedkontor for RAS-teknologi i Norge.Foto: Akva Group

Akva Group trapper opp landbasert virksomhet i Norge

Åpner nytt kontor for resirkuleringsanlegg (RAS) i Trondheim.

Ved det nye kontoret skal det sitte spesialister på RAS-teknologi, som får en viktig rolle med å lede og koordinere selskapets norske RAS-prosjekt.

Kontoret vil bli ledet av Ole Jonny Nyhus, som har lang erfaring med prosjektering av landbaserte anlegg fra AKVA group Land Based sin avdeling på Sømna.

 - Gjennom det nye kontoret vil vi ikke bare øke vår tilstedeværelse i det norske markedet, men også komme tettere på kundene våre. RAS-prosjekter er utrolig komplekse, med høyavansert teknologi og store verdier i spill. Dette blir et viktig grep for å gi kundene våre best mulig oppfølging gjennom hele prosjektforløpet, sier Nyhus i en pressemelding.

Kontoret vil samarbeide tett med de øvrige avdelingene i AKVA group Land Based, og spesielt avdelingen i Danmark, som huser et større spesialistmiljø med lang internasjonal RAS-erfaring.

Her kan du høre podkast om RAS-teknologi:

( VILKÅR )
 
Del saken