BÆREKRAFT: Nofima, Fafo og Universitetet i Stirling har på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) dokumentert tilstanden i norsk fiskerinæring når det kommer til sosial bærekraft.Illustrasjonsfoto: Bjørn Tore Forberg
BÆREKRAFT: Nofima, Fafo og Universitetet i Stirling har på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) dokumentert tilstanden i norsk fiskerinæring når det kommer til sosial bærekraft.Illustrasjonsfoto: Bjørn Tore Forberg
BÆREKRAFT: Nofima, Fafo og Universitetet i Stirling har på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) dokumentert tilstanden i norsk fiskerinæring når det kommer til sosial bærekraft.Illustrasjonsfoto: Bjørn Tore Forberg

- Brudd på menneskerettigheter og slaveri så godt som fraværende i norsk fiskerinæring

I en ny forskningsrapport utarbeidet av Nofima, Fafo og Universitetet i Stirling på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), slås det fast at grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er så godt som fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri.

Rapporten konkluderer med at norsk fiskerinæring - både på flåte- og landsiden er sosialt bærekraftig. 

- Liten risiko for brudd

- Fokus på sosial bærekraft i norsk sjømatnæring blir stadig større. Og skulle det forekomme tilfeller der kravene til sosial bærekraft ikke er fulgt, er kontrollsystemene og sanksjonsmulighetene på plass, sier Nofima-forsker Bjørg Helen Nøstvold, som har ledet forskningsprosjektet, i en pressemelding.

zoomForsker Bjørg Helen Nøstvold
Forsker Bjørg Helen Nøstvold

På generell basis slås det i rapporten fast at risikoen for brudd på reguleringer om sosial bærekraft i norsk sjømatnæring, er liten.

Sosial dumping

«Imidlertid har utenlandsk arbeidskraft høyere risiko for å bli utsatt for lovbrudd, som for eksempel sosial dumping, både i fiskeriflåten og i prosessindustrien på land», heter det i rapporten.

- Det har i den senere tid vært flere medieoppslag om uønskede forhold for utenlandske arbeidere i norsk flåte og industri. Selv om vi har lover og systemer, er det alltid noen som opererer på feil side av reglene. Det er bra med økende bevissthet og fokus på dette også i Norge, sier Nøstvold.

Viktig brikke

Forskerne bak rapporten har beskrevet norsk lovverk, kontrollsystemer, og sanksjonsmuligheter for sikkerhet, arbeiderrettigheter og sosial trygghet i sjømatindustrien.

- Det finnes selvsagt noen utfordringer også i norsk sjømatindustri når det gjelder ansattes sosiale rettigheter og behandlingen de får på enkelte arbeidsplasser, men vi kan slå fast at myndighetene og fagbevegelsen kontinuerlig jobber med forbedringer, sier Bjørg Helen Nøstvold.

Dette mener hun også framkommer av de tiltak gjort av myndighetene gjennom risikobaserte inspeksjoner og økende samarbeid mellom de ulike kontrollinstanser. Nøstvold mener også at arbeidstakerorganisasjonene er en viktig brikke i samarbeidet.

Rapporten er utarbeidet med grunnlag i intervjuer med utenlandske kjøpere, norske kontrollmyndigheter, og representanter for norske arbeidskriminalitetssentre (A-Krim), statistikker, referansegruppe og arbeidsmøter med representanter fra både flåte og industri, arbeidstakere og arbeidsgivere.

( VILKÅR )
 
Del saken