Kjøper ut Havyards eierpost i MMC First Process AS

First Process Holding, Credo Partners og Erle Invest AS har signert avtale med det børsnoterte verftsselskapet Havyard om å overta 75 prosent av aksjene i MMC First Process AS. 

«Kjøpergruppen ønsker å viderutvikle den strategi som er lagt for selskapet og ser svært positivt på mulighetene fremover», heter det i en pressemelding.

Selskapet ble etablert gjennom fusjon av MMC og First Process i 2017. Selskapet leverer teknologi og systemer for håndtering av fisk innen fiskeri- og havbruksnæringen.

I transaksjonen verdsettes MMC First Process til 310 millioner kroner. Salget gir Havyard en likviditetseffekt på 225 millioner kroner.

Avtalen er betinget due diligence, og partene tar sikte på en gjennomføring innen 10. juli.

«Prosessen med Havyard Group har vært konstruktiv, og begge parter er innstilt på å videreføre dagens kommersielle samarbeid til beste for begge parter der dette er naturlig. Havyard vil fortsatt være en viktig kunde for selskapet, og MMC First Process vil fortsatt være en viktig leverandør til Havyard», heter det videre i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken