Philip James fra Nofima koordinerer AquaVitae, et EU-finansiert akvakulturprosjekt. Her holder han frem et eksempel på makroalger i Tromsø, der prosjektet starter opp tirsdag denne uken.Foto: Emil Bremnes, Nofima
Philip James fra Nofima koordinerer AquaVitae, et EU-finansiert akvakulturprosjekt. Her holder han frem et eksempel på makroalger i Tromsø, der prosjektet starter opp tirsdag denne uken.Foto: Emil Bremnes, Nofima
Philip James fra Nofima koordinerer AquaVitae, et EU-finansiert akvakulturprosjekt. Her holder han frem et eksempel på makroalger i Tromsø, der prosjektet starter opp tirsdag denne uken.Foto: Emil Bremnes, Nofima

Har fått 80 millioner til å teste produksjon av kråkeboller, sjøpølser og østers

Nofima leder et nytt forskningsprosjekt som skal utvikle nye produkter og metoder for miljøvennlig oppdrett av lavtrofiske marine arter, som alger og kråkeboller.

Prosjektet kalles AquaVitae, og blir startet opp denne uken. 36 forsknings- og bedriftspartnere fra fire kontinenter deltar i prosjektet. I tillegg til andre europeiske land deltar aktører fra Brasil, Sør-Afrika, Namibia og Nord-Amerika.

De neste fire årene skal det forskes på nye arter, havbruksmetoder og produkter på kryss og tvers av Atlanterhavet.

- Det blir utrolig spennende å samle industri og forskning fra store deler av verden for å ta fatt på relevante samfunnsmessige utfordringer, sier Philip James, seniorforsker i Nofima og prosjektleder for AquaVitae i en pressemelding. 

Prosjektet har et samlet budsjett på 80 millioner kroner, og Nofimas andel er på 18 millioner. Dette er det nest største EU-prosjektet Nofima har ledet.

Målet til AquaVitae-prosjektet er å utvikle nye produksjonsmetoder for, samt produkter fra, lavtrofisk havbruk. Blant artene som skal testes er kråkeboller, sjøpølser, østers, blåskjell og makroalger.

- Det er utrolig mye potensial i disse verdikjedene, og vi ønsker å finne nye måter å forbedre dem på, sier James i meldingen.

Prosjektet skal vare i fire år.

( VILKÅR )
 
Del saken