Bildet viser en prototype som har vært testet i Lysefjorden.Foto: Pressefoto
Bildet viser en prototype som har vært testet i Lysefjorden.Foto: Pressefoto
Bildet viser en prototype som har vært testet i Lysefjorden.Foto: Pressefoto

Denne lukkede merden skal fylles med fisk i oktober

Den kuleformede merden skal ligge hundre meter fra land i Lysefjorden.

Nessco er valgt som leverandør av kompressorsystemer til Fishglobe. Selskapet skal levere både kompressorer, lufttørkere, trykktanker og filtersystemer som skal sørge for dødfiskopptak og ventilstyring. I tillegg skal selskapet levere en blåsemaskin som brukes til å tømme globen for fisk og transportere den over til brønnbåt, heter det i en pressemelding.

250 tonn fisk

Fishglobe er et lukket postsmoltanlegg som måler 22 meter i diameter, er 19 meter høy, rommer 3500 kubikkmeter og kan huse 250 tonn fisk. Anlegget har som målsetting å produsere postsmolt opp til en kilo og bruke den lukkede merden til å beskytte fisken i den tidlige fasen i sjøen.

Nessco skal levere kompressorsystemene som underleverandør til Sandnes-selskapet Icon Systems AS, som har ansvar for prosjektledelse og totalansvar for innkjøp og installasjon av all teknisk utrustning i globen.

Nessco har ikke oppgitt verdien av kontrakten, men understreker at avtalen er viktig for selskapet.

Venter på avklaring

Etter at konstruksjonsarbeidet på Fishglobe er ferdigstilt, skal den slepes til Stavanger hvor teknisk utstyr skal installeres. Deretter blir den slept til Oanes og her skal merden testes før det første fulle utsettet av smolt blir gjort i oktober.

Styringssystemene for fôring, datainnsamling og fjernkontroll leveres av Steinsvik.

Fishglobe er et av konseptene som har fått beskjed om at de faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, og venter fremdeles på endelig avklaring. 

Selskapet har fått Fou-tillatelse til testing av tre slike lukkede merder.

( VILKÅR )
 
Del saken