Foreslår full CO2-avgift for fiskeflåten

Fiskebåt melder at klimautvalget for fiskeflåten foreslår full CO2-avgift for flåten fra 1. januar 2020, men utvalget foreslår samtidig at den økte avgiften skal kompenseres fullt ut. 

I rapporten fra utvalget går det frem at utvalget har vurdert forskjellige måter å kompensere for økt avgift, og har endt opp med tre mulige ordninger som oppfyller kravet;

- Historisk kompensasjon

- Øremerket overføring til teknologiutvikling

- Kompensasjon etter førstehåndsverdi

Fiskebåt viser til at forslaget vil innebære at fiskefartøy med lavere forbruk (utslipp) per krone fangstverdi enn gjennomsnittet vil komme økonomisk bedre ut enn i dag, mens fartøyer med høyere forbruk enn gjennomsnittet vil komme dårligere ut. Hvor stor denne effekten blir er avhengig av om kompensasjonsberegningene tar utgangspunkt i fiskeflåten samlet sett, eller om den organiseres atskilt for flere fartøygrupper.

Du finner rapporten HER.

( VILKÅR )
 
Del saken