Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, Akva Group og Egersund Net.Foto: Atlantis Subsea Farming/SinkabergHansen
Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, Akva Group og Egersund Net.Foto: Atlantis Subsea Farming/SinkabergHansen
Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, Akva Group og Egersund Net.Foto: Atlantis Subsea Farming/SinkabergHansen

For første gang er det satt ut fisk i denne nedsenkbare merden

Atlantis Subsea Farming er i gang, ett år etter at konseptet fikk utviklingstillatelse.

Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, Akva Group og Egersund Net, og selskapet fikk i mars i fjor tildelt en utviklingstillatelse.

- Ett år etter tildelingen av utviklingstillatelsen går den første fisken i anlegget og det er vi ganske fornøyd med, sier prosjektleder Trude Olafsen i en pressemelding.

Luftkuppel

Arbeidet med det nedsenkbare oppdrettsanlegget begynte allerede i 2014. En del av anlegget er en luftkuppel hvor fisken har lufttilgang.

- Vi har hatt våre utfordringer og det er ikke enkelt det vi prøver å få til. Men det er nettopp derfor vi trenger utviklingstillatelsen. Den gir oss mulighet for å teste teknologien på en reell biomasse i tre generasjoner, det er vi glad for, sier Olafsen.

Første versjon av den nedsenkbare merden er nå produktsertifisert og prosjektet går inn i en fase med nitidig overvåking av fiskens adferd og velferd.

Mest mulig under vann

Målet er å ha merden mest mulig nedsenket og minst mulig i overflaten. De nedsenkbare merdene kan i prinsippet ligge i en vanlig rammefortøyning. 

 - Jeg har stor tro på at dette kan være en løsning på enkelte lokaliteter med tøffe forhold i overflaten. Vi har etter hvert mye erfaring med å holde fisken dypt i vanlige merder ved hjelp av dyp fôring og riktig lyssetting, og ser fordeler ved det i form av blant annet mindre lusepåslag. Hvis vi med teknologien fra Atlantis Subsea Farming i tillegg kan ta i bruk mer eksponerte lokaliteter, er dette en løsning for framtida, sier Finn Sinkaberg som er initiativtaker av prosjektet.

( VILKÅR )
 
Del saken