Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms, etter at dødelige alger har tatt livet av flere hundre tusen laks. Foto: Northern Lights Salmon AS
Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms, etter at dødelige alger har tatt livet av flere hundre tusen laks. Foto: Northern Lights Salmon AS
Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms, etter at dødelige alger har tatt livet av flere hundre tusen laks. Foto: Northern Lights Salmon AS

Veterinærinstituttet vil tette kunnskapshull om fiskedød som følge av algeoppblomstring

Forskerne vet fortsatt lite om hvorfor det kommer algeoppblomstringer og hvordan fisk og dyreplankton blir rammet.

Oppblomstring av alger i sjøen i Nordland og Troms har tatt livet av millioner av oppdrettslaks den siste tiden.

- Fiskedød, som følge av algeoppblomstring, er en stor utfordring for oppdrettsnæringen over hele verden. Dessverre vet vi fortsatt lite om hvorfor det skjer og hvordan ulike alger skader fisk og dyreplankton, sier Silvio Uhlig, seniorforsker ved Veterinærinstituttet, i en pressemelding.

Derfor sendte instituttet i vinter en søknad til Forskningsrådet.

- Vi vet også lite om hvilken rolle menneskelig aktivitet har på fenomenet, som fôrspill fra oppdrettsnæringen. Vår egen aktivitet påvirker muligens mengden og typen alger i sjøen og hvor mye gift de produserer. Vi ønsker å bidra til å løse problemet, sier Uhlig i meldingen.

Kan brukes til overvåkning

Målet med forskningsprosjektet er å få mer kunnskap om hvorfor enkelte alger plutselig blomstrer opp, samt hvordan de ulike algene skader fisk og dyreplankton i havet.

- Denne kunnskapen vil kunne brukes til å forbedre overvåkningen av alger i havet og dermed varslingen til oppdrettsnæringen, sier Uhlig.

Algene som har tatt livet av oppdrettslaks i Nordland og Troms den siste tiden tilhører slekten Chrysochromulina. Algene er vanlig langs norskekysten. Hvis forholdene blir spesielt gode, så kan den blomstre opp i stort antall og skade fiskebestander.

Skader fiskens gjeller

Chrysochromulina-alger skader primært fiskens gjeller. Hvordan dette skjer er ikke helt forstått, men det finnes flere teorier.

- Når det gjelder Chrysochromulina-arter så skyldes skadene antageligvis en kombinasjon av algegifter og andre faktorer med den konsekvens at fisken ikke får oksygen og dør. Det finnes også andre mekanismer som er mer relevante for andre alger, for eksempel direkte mekaniske skader på gjellene, sier Ingun Samdal, seniorforsker ved Veterinærinstituttet i pressemeldingen.

Andre alger, som også, også kan føre til algeoppblomstring i Norge er representanter fra slektene Karenia, Chattonella, Pseudochattonella, Vicicitus og Prymnesium. Villfisk kan svømme vekk eller gå dypere i vannet, hvis algene blomstrer opp og blir mange. Oppdrettslaksen i merdene har ingen mulighet til å komme seg unna.

Analyserer prøver i Harstad

Veterinærinstituttet har sendt søknad til Forskningsrådet for forskningsprosjektet TOrMENt, sammen med forskere fra Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Sintef Ocean AS og Instituto de Fomento Pesquero i Chile.

Veterinærinstituttet, seksjon for fiskediagnostikk i Harstad, har den siste tiden mottatt betydelige mengder med prøver i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Forskere og ingeniører, både i Harstad og i Oslo, har jobbet på spreng for å levere raske og gode svar til næringen.

( VILKÅR )
 
Del saken